Park med gångvägar och träd. I bakgrunden syns en röd förskolebyggnad i två våningar.
Projekt Pågående

Ny förskola vid Stångåvägen

Bagarmossen

En ny permanent förskola, Stångåvägens förskola, med cirka åtta avdelningar byggs. På platsen, i mynningen av Lillåvägen utmed Stångåvägen, finns det idag en tillfällig förskola.

Projektfakta

Ny permanent förskola ersätter paviljong

I östra delen av Bagarmossen, i mynningen av Lillåvägen utmed Stångåvägen, ska en stor permanent förskola byggas. Fastigheten heter Skarpnäck 1:1. Området omges av grönområdet Rättvisan och bostadskvarter i Bagarmossen. Idag finns en tillfällig förskola med två avdelningar på platsen.

Den nya förskolan byggs av Sisab och blir en så kallad konceptförskola i två plan på omkring 1500 kvadratmeter. Byggnaden kommer att rymma åtta avdelningar för totalt 144 barn. En mindre del av grönområdet behöver användas för att skapa en större gård och en tydlig entré in till skogsområdet.

Fler förskoleplatser behövs i området

Förskolan skapar en långsiktig lösning av förskoleplatser i närområdet. Flera mindre och tillfälliga förskolor i området, med en eller två avdelningar, kan slås ihop till en permanent förskola.

Sammanslagningen av förskolorna innebär också att tomtmark frigörs till förmån för några av de cirka 1400 nya bostäderna som ska byggas i Bagarmossen enligt programmet för Bagarmossen-Skarpnäck, som antogs hösten 2016.

Tidplan

  • Plansamråd, andra kvartalet 2017
  • Granskning 21 mars 2018 till 25 april 2018.
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden, andra kvartalet 2018
  • Laga kraft 2019-06-27, Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast. Länsstyrelsen beteckning: 404-29330-2018.

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och är gällande. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar och följa planeringsarbetet som gjorts.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad