Flygfoto över Sätra IP med en rosa markering runt ishallen.
Befintlig ishall markerad med rosa.
Projekt Planerat

Nya ishallar på Sätra IP

Hemsö ska bygga en ny ishall på Sätra idrottsplats. Hallen ersätter befintlig ishall som är i dåligt skick. Anläggningen beräknas så klar till hösten 2025.

Projektfakta

Ishall med två rinkar

Den befintliga ishallen på Sätra IP är i mycket dåligt skick. Byggnaden planeras att rivas och ersättas med en ny ishall  på samma plats. Hallen får två rinkar: en träningshall och en förbundshall med läktare för 1 200 personer. 

Under tiden som den nya ishallen byggs kommer delar av idrottsverksamheten flyttas till en ny ishall på Mälarhöjdens IP, som beräknas bli klar till våren 2024. 

Läs mer om den nya ishallen i Fruängen: Ny ishall på Mälarhöjdens idrottsplats

Byggaktör

Hemsö, Nya ishallar i Stockholm, Hemsös webbplats

Tidplan

  • Byggstart är planerad till våren/sommaren 2024.
  • Anläggningen beräknas bli klar till hösten 2025.

Kontakt

Milan Sofipour

Projektledare, exploateringskontoret

Uppdaterad