Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Nya bostäder vid Kista centrum

Kista

Cirka 350 bostäder samt lokaler för verksamheter planeras vid Kista centrum inom fastigheten Grenå 4 i Kista.

Projektfakta

Nytt kvarter

Planförslaget möjliggör ett nytt kvarter med cirka 350 bostäder samt verksamheter i bottenvåningen inom fastigheten Grenå 4 mellan Hanstavägen och Danmarksvägen i Kista. Kvarteret föreslås innehålla bland annat en hög byggnad på cirka 30 våningar. Byggnadens höjd och gestaltning ska studeras vidare under planprocessen.

Den planerade bebyggelsen ska möta Danmarksgatan och Hanstavägen med öppna fasader och entréer, som ett led i att omvandla Hanstavägen till ett urbant stråk. Planområdet har ett kollektivtrafiknära läge med cirka 200 meter till Kista tunnelbanestation.

Markanvisning för Grenå 4 med mera till Grenå 4 AB beslutades i exploateringsnämnden den 12 december 2019.

Tidplan

  • Start-PM: december 2019
  • Samråd: oktober 2023
  • Granskning: september 2024
  • Antagande: december 2024

Byggaktör

Fastigheten Grenå 4 ägs av Stockholms stad och upplåts med tomträtt till Grenå 4 AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Siri Ersson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Kristian Ekbom

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad