Vy med ny bebyggelse sedd från Brunnbyvägen (Fotomontage: Tengbom)
Vy med planerad bebyggelse sedd från Brunnbyvägen söderut (fotomontage Tengbom)
Projekt Pågående

Nya byggnader i Årsta partihallar

Östberga

En till logistikhall och en ny kontorsbyggnad ska byggas i västra Årsta partihandelsområde.

Projektfakta

Fler arbetsplatser i västra Årsta partihandelsområde

En ny logistikhall och en ny kontorsbyggnad skapar fler arbetsplatser och utvecklar västra Årsta partihandelsområde. 

Den nya byggnaden bedöms bidra till att gatan upplevs som tryggare och mer befolkad. Med en ny trottoar skapas förutsättningar för en tryggare trafikmiljö för oskyddade trafikanter.

Planområde

På fastigheten Östberga 1:3 finns idag ett perrongområde överbyggt med tak. Västra delen av fastigheten är obebyggd.

Tidplan

  • Samråd: 7 februari - 21 mars 2017
  • Granskning: 29 november 2017 till 3 januari 2018.
  • Antagen: 11 oktober 2018 
  • Planen vann laga kraft den 16 november 2018

Ägare

Planområdet ägs av Jernhusen fastigheter AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad