Vy som visar hur den nya kontorsbebyggelsen möter Grönlandsparken med publik bottenvåning och förgårdsmark. Illustration: White Arkitekter/CF Möller
Vy som visar hur den nya kontorsbebyggelsen möter Grönlandsparken med publik bottenvåning och förgårdsmark. Illustration: White Arkitekter/CF Möller
Projekt Planerat

Ombyggnad av kontorsområde i Kista

Kista

Fastigheten Hekla 1, som ligger i ligger i korsningen Isafjordsgatan och Kistagången planeras utvecklas och byggas ut med ny bebyggelse innehållande kontor med publika verksamheter i entréplan.

Bildgalleri

Vy som visar hur den nya kontorsbebyggelsen möter Grönlandsparken med publik bottenvåning och förgårdsmark. Illustration: White Arkitekter/CF Möller
Vy som visar hur den nya kontorsbebyggelsen möter Grönlandsparken med publik bottenvåning och förgårdsmark. Illustration: White Arkitekter/CF Möller

Projektfakta

Kontor byggs om

Detaljplanen syftar till att möjliggöra utveckling och utbyggnad av kontorsfastigheten Hekla 1 med ny bebyggelse innehållande kontor med publika verksamheter i entréplan.

Gamla lokaler får nytt liv

De befintliga byggnaderna längs Kistagången och kring Grönlandsparken uppfyller inte dagens krav på kontorslokaler. Byggnaderna har för låga våningshöjder och stängda bottenvåningar. Ägaren Vasakronan vill riva en del av byggnaden och ge möjlighet till nya kontors- och kommersiella lokaler med hög standard som kan attrahera nya hyresgäster.

Projektet stämmer med Stockholm stads mål om att Kista ska fortsätta utvecklas till en mer levande stadsmiljö och fortsätta vara landets viktigaste arbetsplatsområden. 

Projektet förbättrar tillgänglighet och integration i området genom att blanda olika verksamheter. Grönlandsparken rustas upp till en stadsdelspark i Kista.

Planområdets läge och omfattning

Planområdet omfattar den nordvästra delen av fastigheten Hekla 1 samt en liten del av Akalla 4:1 i Kista. Planområdet ligger vid Grönlandsparken med närhet till både Kista Centrum och Helenelunds pendeltågstation.

Tidplan

  • Samråd genomfördes andra kvartalet 2017.
  • Granskning genomfördes 27 mars till 3 maj 2019.
  • Antagande: beräknat kvartal 2 eller 3 2021.

Ägare

Hekla 1 ägs av Vasakronan AB och Akalla 4:1 ägs av Stockholms stad. 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Yasaman Ghanavi

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Madeleine Persson

Projektledare, Exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad