dcsimg
Vy över hus 2 i hörnet Kistagången/Digitalgatan som visar entréer mot gata. Illustration: White Arkitekter/CF Möller.
Vy över hus 2 i hörnet Kistagången/Digitalgatan som visar entréer mot gata. Illustration: White Arkitekter/CF Möller.
Projekt Planerat

Ombyggnad av kontorsområde i Kista

Kista

Ett befintligt kontorshus rivs och ersätts av fler nya kontor, bostäder och en förskola samtidigt som två befintliga kontorshus byggs ut. Grönlandsparken rustas upp. Planområdet Hekla 1 ligger i korsningen Isafjordsgatan och Kistagången i Kista.

Bildgalleri

Vy över korsningen Digitalgatan/Kistagången med Grönlandsparken till vänster och hus 2 till höger i bild. Bild: White Arkitekter/CF Möller.
Vy över korsningen Digitalgatan/Kistagången med Grönlandsparken till vänster och hus 2 till höger i bild. Bild: White Arkitekter/CF Möller.
Vy över hus 6. Bild till vänster sedd från Kistagången och högra sedd från Isafjordsgatan. Illustrationer: White Arkitekter/CF Möller.
Vy över hus 6. Bild till vänster sedd från Kistagången och högra sedd från Isafjordsgatan. Illustrationer: White Arkitekter/CF Möller.
Vy som visar hur den nya kontorsbebyggelsen möter Grönlandsparken med publik bottenvåning och förgårdsmark. Illustration: White Arkitekter/CF Möller
Vy som visar hur den nya kontorsbebyggelsen möter Grönlandsparken med publik bottenvåning och förgårdsmark. Illustration: White Arkitekter/CF Möller
Vy över hus 2 i hörnet Kistagången/Digitalgatan som visar entréer mot gata. Illustration: White Arkitekter/CF Möller.
Vy över hus 2 i hörnet Kistagången/Digitalgatan som visar entréer mot gata. Illustration: White Arkitekter/CF Möller.
Nedersta bilden: vy över Isafjordsgatan med höghusets sockelvåning i fokus. Bild: White Arkitekter/CF Möller
Nedersta bilden: vy över Isafjordsgatan med höghusets sockelvåning i fokus. Bild: White Arkitekter/CF Möller

Projektfakta

Kontor byggs om

Kontors- och industrifastigheten Hekla 1 i Kista Plan byggs om och byggs ut till bostäder, förskola och kontor med publika verksamheter i entréplan. Två nya kontor, ett flerbostadshus, bostäder och garage planeras i fastigheten. Och en tillbyggnad av två kontorsbyggnader i 5-24 våningar ska byggas.

Gamla lokaler får nytt liv och fler bostäder skapas

De befintliga byggnaderna längs Kistagången och kring Grönlandsparken uppfyller inte dagens krav på kontorslokaler. Byggnaderna har för låga våningshöjder och stängda bottenvåningar. Ägaren Vasakronan vill riva en del av byggnaden och ge möjlighet till nya kontors- och kommersiella lokaler med hög standard som kan attrahera nya hyresgäster.

Projektet stämmer med Stockholm stads mål om att Kista ska fortsätta utvecklas till en mer levande stadsmiljö och fortsätta vara landets viktigaste arbetsplatsområden. 

Projektet förbättrar tillgänglighet och integration i området genom att blanda olika verksamheter. Grönlandsparken rustas upp till en stadsdelspark i Kista.

Planområdets läge och omfattning

Planområdet omfattar den nordvästra delen av fastigheten Hekla 1 samt en liten del av Akalla 4:1 i Kista. Planområdet ligger vid Grönlandsparken med närhet till både Kista Centrum och Helenelunds pendeltågstation.

Tidplan

  • Samråd andra kvartalet 2017.
  • Granskning sker 27 mars till 3 maj 2019. Planförslaget visas i Tekniska Nämndhuset, Fyrkanten, Fleminggatan 4.
  • Antagande: beräknat till september 2019.

Ägare

Hekla 1 ägs av Vasakronan AB och Akalla 4:1 ägs av Stockholms stad. 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Yasaman Ghanavi

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Madeleine Persson

Projektledare, Exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad