Vy över kontorsbyggnader vid en gata.
Vy med planerad bebyggelse sedd från Brunnbyvägen söderut (fotomontage Tengbom)
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya byggnader i Årsta partihallar

Östberga

En till logistikhall och en ny kontorsbyggnad ska byggas i västra Årsta partihandelsområde.

Fler arbetsplatser i västra Årsta partihandelsområde

En ny logistikhall och en ny kontorsbyggnad skapar fler arbetsplatser och utvecklar västra Årsta partihandelsområde.

Den nya byggnaden bedöms bidra till att gatan upplevs som tryggare och mer befolkad. Med en ny trottoar skapas förutsättningar för en tryggare trafikmiljö för oskyddade trafikanter.

Planområde

På fastigheten Östberga 1:3 finns idag ett perrongområde överbyggt med tak. Västra delen av fastigheten är obebyggd.

Ägare

Planområdet ägs av Jernhusen fastigheter AB.

Tidsplan

  • Samråd: 7 februari – 21 mars 2017
  • Granskning: 29 november 2017 – 3 januari 2018
  • Antagen: 11 oktober 2018
  • Planen vann laga kraft den 16 november 2018.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Fråga om projektet

* Obligatorisk uppgift

Skicka in din fråga via formuläret. Du kan också ringa stadsbyggnadsexpeditionen. Telefon 08-508 27 500.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Östberga

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad