Ena radhusgruppen sedd från Sköndalsvägen. Illustration: Arklab.
Ena radhusgruppen sedd från Sköndalsvägen. Illustration: Arklab.
Projekt Genomfört

Radhus vid Sköndalsvägen

Sköndal

15 nya radhus har byggts på fastigheten Sköndal 2:1 längs med Sköndalsvägen vid korsningen Sköndalsvägen och Sandåkravägen. Träd har planteras längs med gatan som också fått bilparkering.

Projektfakta

15 radhus på plats

Korsningen Sköndalsvägen och Sandåkravägen har fått 15 nya radhus som kompletterar befintliga radhus och villor på gatan. Bebyggelsen har placerats så att värdefulla träd och natur kunde bevaras. Planen har också möjliggjort för utvidga gatumark för att bygga ett nytt huvudcykelstråk, en ny busshållplats samt en bussfil längs Sköndalsvägen.

Byggaktör

Sköndals Projektering AB

Kontakt

Tyck till om trafik- och utemiljö

Det här projektet är genomfört och därmed avslutat. Om du vill felanmäla, har en fråga eller en synpunkt om platsen, använd stadens e-tjänst.

Tyck till om trafik- och utemiljö

Bildgalleri

Ena radhusgruppen sedd från parken. Kvartersmarkens möte med parkmarken ska präglas av grönska. Illustration: Arklab.
Ena radhusgruppen sedd från parken. Kvartersmarkens möte med parkmarken ska präglas av grönska. Illustration: Arklab.
Ena radhusgruppen sedd från Sköndalsvägen. Illustration: Arklab.
Ena radhusgruppen sedd från Sköndalsvägen. Illustration: Arklab.
Karta.
Området markerat med svart streckad linje.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad