Vy mot idrottshallen från södra Rågdalen
Idrottshallen sett från södra Rågdalen, med Bjursätragatan bakom hallen. Bild: Cedervall arkitekter
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Ny idrottshall i södra Rågsved

Rågsved

En ny idrottshall planeras i södra Rågdalen i Rågsved.

Staden planerar en ny idrottshall i två våningar precis söder om Bjursätragatan i södra Rågdalen. Idrottshallen föreslås få namnet Bäverdalens idrottshall och planeras att användas av idrottsföreningar. Hallen ska ha särskilt goda förutsättningar för roller derby och basket, med trägolv och tillräcklig bredd för att innehålla två basketplaner och en roller derby-bana.

Det planeras också för två motionsrum, förråd, omklädningsrum, ett bokningsbart föreningscafé och ett aktivitetstorg på entréplan. Utanför entrén skapas ett tillhörande entrétorg som ska uppmuntra till rörelse och lek och i anslutning till hallen planeras för 60 cykelparkeringar.

På platsen ligger idag den tillfälliga Rymdparken, som kommer att försvinna i samband med bygge av idrottshallen. Idrottshallen är en del av det större stadsutvecklingsprojektet Fokus Hagsätra Rågsved.

Tidsplan

  • Samråd 6 december 2022–3 februari 2023
  • Granskning februari 2024
  • Antagande under 2024.

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Fokus Hagsätra Rågsved

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad