Skolgården innehåller både lekplatser och öppna ytor med inslag av grönskande träd
Illustration: Liljewall
Projekt Pågående

Rödabergsskolan byggs ut

Vasastaden

Rödabergsskolan ska byggas ut för att möta det ökade behovet av skolplatser på Norrmalm. Dessutom får skolan en ny fullstor idrottshall, vilket är något som saknas inom stadsdelen i dag.

Projektfakta

Större skola med fullstor idrottshall

Rödabergsskolan byggs om för att kunna ta emot 400 fler elever än i dag. Ombyggnaden innebär att den nuvarande skolan får fler lärmiljöer, nytt storkök och större matsal. Dessutom utökas skolan med en ny byggnad med specialsalar och lärmiljöer för de mindre barnen samt ett pedagogiskt uterum. I nybyggnaden ingår även en ny fullstor idrottshall med idrottsförvaltningen som hyresgäst. Rödabergsparken, som ligger intill skolan, kommer att användas som skolgård. Under byggtiden behöver skolan till viss del evakueras. En tillfällig paviljong har därför uppförts vid Dannemoragatan.

Möter delvis behovet av skolplatser på Norrmalm

Behovet av skolplatser på Norrmalm ökar i och med att fler bostäder byggs i Hagastaden och allt fler flyttar till stadsdelen. Genom att utöka kapaciteten på Rödabergsskolan kommer den att kunna möta en del av behovet inom stadsdelen och ta emot elever från Hagastaden. När skolan står färdig kommer runt 1040 elever kunna gå där. Skolan kommer att bestå av tre parallellklasser per årskurs för förskoleklass–årskurs 6 och fem parallellklasser per årskurs för årskurs 7–9.

Byggtid 2019–2023

Bygget startade under sommaren 2019. Skolan planeras stå färdig till vårterminen 2023.

Byggherre

Byggherre är Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB.

Bildgalleri

Fotomontage över skolan mot söder, helikopterperspektiv. Bild: Tengbom Arkitekter AB
Fotomontage: Tengbom Arkitekter AB
3D-modell över skolan och skolgården
Illustration: Liljewall
Skolgavel, trappa och skolgård sett från gatan
Illustration: Liljewall
En trappa med några avsatser leder upp till skolbyggnaden i tegel
Illustration: Liljewall
Skolfasaden mot vägen har stora glaspartier. En trappa leder ner till vägen från skolbyggnadens ingång.
Illustration: Liljewall
Delar av skolgården består av en gräsyta med trappsteg i sten som går att sitta på
Illustration: Liljewall
Rutschkanor, trappor och gröna partier på skolgården
Illustration: Liljewall

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Frågor om antalet elever och grundskolans verksamhet i stadsdelen.

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Frågor om genomförandet av bygget av skolan.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad