• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Grodpassager under Perstorpsvägen

Sköndal

Inom satsningen Grönare Stockholm har Stockholms stad utvecklat groddjurspassager i Sköndal.

På många platser går vägar genom groddjurens livsmiljöer. Staden har lokaliserat platser och utrett var det finns behov av tunnlar för grodor och andra smådjur. Utredningen av specifika platser görs genom att räkna grodor och groddjur i området och genom att ta reda på mellan vilka platser grodorna rör sig. Man tittar även på om det finns överkörda grodor på och vid vägbanan.

Stockholms stad har anlagt två tunnlar på lämplig plats för att spridning och årlig vandring ska kunna ske på ett säkrare sätt. På sikt ger det grodorna möjlighet att sprida sig.

En tidigare barriär

Två tunnlar för groddjurspassage har byggts under Perstorpsvägen i Sköndal. Groddjur genomför vandringar under flera tidpunkter på året mellan våtmarker och torrare platser för bland annat parningslek och vinterdvala.

I det aktuella området utgjorde Perstorpsvägen en barriär som antingen ledde till att grodorna riskerade att bli överkörda vid passage eller att platserna för parning eller vinterdvala inte kunde nås. För att avhjälpa detta byggdes tunnelrör under körbanan för säker passage.

Bilder

Öppningen till en grodtunnel omgiven av grönskande trädgrenar.
Grodtunnel under Perstorpsvägen. Foto: Solveig Edlund.
Ovansidan av en grodtunnel. I bakgrunden syns grönskande träd.
Grodtunnel för vandring mellan våtmarker. Foto: Solveig Edlund.

Tidsplan

Projektet genomfördes 2020–2022.

Projektet är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden. Det största projektet inom satsningen är Vårbergstoppen. Dessutom förnyas, förbättras och rustas parker, gångstråk och torg. Satsningen startade 2017.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Sköndal

Projekt inom Grönare Stockholm

Uppdaterad