Gräsyta och lekpark framför radhuslängor. På lekplatsen finns sandlåda, klätterställning och gungor. Foto
Lekparken Byängen i Lilla Sköndal.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Lekparken Byängen i Lilla Sköndal

Sköndal

Lekparken Byängen utökar lekmöjligheter för fler barns behov.

Stimulerande och utmanande lekplats

Stadsdelen Sköndal har ett behov av fler stora lekplatser sett till antal barn som bor i området. Antalet barn förväntas öka i samband med att Farsta stadsdelsområde växer och det byggs nya bostäder i Sköndal. Lekparken Byängen ska därför utvecklas. Den nya lekutrustningen ska uppmuntra till stimulerande och utmanande lek för alla barn i nära anslutning till bebyggelsen. I planeringen har hänsyn tagits till olika barns behov för att tillgänglighetsanpassa lekparken. Byängen är och ska fortsätta vara en viktig knutpunkt i kvarteret.

Åtgärder

  • Bänkbord ställdes in i följd av medborgardialog, december 2021
  • Tidigare dräneringssvårigheter på platsen har åtgärdats, 2022
  • Nya lekredskap har tillförs, hösten 2022
  • Träd och buskar har planteras för att tillföra skugga samt skapa barriär mot bilväg, hösten 2022.

Ansvarig

Farsta stadsdelsförvaltning ansvarar för projektet.

Tidsplan

  • Upprustning och utbyggnad av lekparken Byängen påbörjades hösten 2022
  • Beräknades vara klar runt årsskiftet 2022–2023.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Sköndal

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad