Vy mot radhuslänga med brun träfasad och terrasser. Människor i rörelse, illustration.
Ena radhusgruppen sedd från Sköndalsvägen. Illustration: Arklab.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Radhus vid Sköndalsvägen

Sköndal

15 nya radhus har byggts på fastigheten Sköndal 2:1 längs med Sköndalsvägen vid korsningen Sköndalsvägen och Sandåkravägen. Träd har planteras längs med gatan som också fått bilparkering.

Korsningen Sköndalsvägen och Sandåkravägen har fått 15 nya radhus som kompletterar befintliga radhus och villor på gatan. Bebyggelsen har placerats så att värdefulla träd och natur kunde bevaras. Planen har också möjliggjort för utvidga gatumark för att bygga ett nytt huvudcykelstråk, en ny busshållplats samt en bussfil längs Sköndalsvägen.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Sköndals Projektering AB.

Projekt i Sköndal

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad