dcsimg
Projekt Planerat

Slakthusområdet etapp 1 - bostäder, skola och idrottshall

Johanneshov

Första etappen i Slakthusområdet (Kylfacket 1 m fl, diarienummer 2017-02397) är på samråd 15 oktober till 30 november 2019. Etappen sätter grund för utvecklingen i området, med cirka 900 bostäder, en grundskola, en idrottshall, tre förskolor, kontor, handel och service.

Projektfakta

Detaljplanen är på samråd 15 oktober till 30 november 2019. Samrådsmöte i form av öppet hus planeras onsdag 6 november kl. 16-19 på Palmfelt center på Palmfeltgatan 8 vid Slakthusområdet.

Samrådsförslaget omfattar ca 900 nya bostäder, en idrottshall, en grundskola (F-9), tre förskolor och lokaler för kontor, handel och service. I de befintliga byggnaderna runt den utökade parken Fållan planeras lokaler för handel och restauranger. Planen säkerställer ett långsiktigt skydd och bevarande av fyra befintliga byggnader med ny användning anpassad till kulturhistoriska värden.

 Inom första etappen föreslås två parker, Naturparken i väst och en stadspark kallad Fållan. Utöver det planeras några mindre så kallade fickparker inne i kvarteren.

Etappen omfattar även en förlängning av Hallvägen till Enskedevägen och en utbyggnad av den västra delen av den nya gatan Diagonalen möjliggörs. De båda gatorna är viktiga för att koppla samman Slakthusområdet till omkringliggande stadsdelar.

Planförslaget har tagit fram tillsammans med markanvisade byggaktörer. 

 • Atrium Ljungberg ska bygga kontor, restaurang och kommersiella lokaler
 • Laterre Q-gruppen ska bygga bostadsrätter och en förskola
 • Svenska hem i Bromma ska bygga bostadsrätter
 • Åke Sundvall ska bygga bostadsrätter
 • Fastsam ska bygga hyresrätter
 • Primula ska bygga hyresrätter och en förskola
 • Svenska Studenthus ska bygga studentbostäder, forskarbostäder som hyresrätter och en förskola
 • Fastighetskontoret ska bygga en ny idrottshall i studentbostadskvarteret
 • Sisab ska bygga en grundskola för ca 900 elever

Kvarteren i etapp 1 har fördelats till olika byggaktörer vid tre tillfällen. Etappen ligger i områdets västra del om Enskede gård.

Bildgalleri

Visionsbild fickpark i Slakthusområdet, illustration David Wiberg
Visionsbild fickpark i Slakthusområdet, illustration David Wiberg
Strukturplan Slakthusområdet
Strukturplan Slakthusområdet

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet ”Nytt om Söderstaden” med olika varianter för projekten, handlar om aktuella händelser och utvecklingen i området. Följande nyhetsbrev berör Slakthusområdet: 

Nyhetsbrev Slakthusområdet, december 2017

Nyhetsbrev Söderstaden, december 2015

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Soroor Notash

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Eric Dahlén

Projektledare, exploateringskontoret

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Slakthusområdet i siffror

 • Nya bostäder

  4 000

  med stor variation i storlek och upplåtelseform

 • Nya arbetsplatser

  10 000

  inom kontor, handel och service

 • Byggstart

  2022

  Första inflyttning 2024

 • Området klart

  2030

  Från industriområde till urban kvartersstad

Nyheter

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad