En visionsbild av student- och forskarbostäder i kvarteret Steken i Slakthusområdet, designade av Reflex Arkitekter. Byggnaderna har moderna fasader med tegel och balkonger. På gatan framför byggnaderna promenerar människor, cyklar och interagerar med varandra.
Vy över bostadshusen i kvarteret Steken. Visionsbild: Reflex Arkitekter

170 studentbostäder och 75 forskarbostäder

I juni 2024 byggstartar 170 studentbostäder och 75 forskarbostäder i kvarteren Högreven och Steken i etapp 1 i Slakthusområdet. De ligger västerut i området och får naturparken Frötallen och villorna i Enskede Gård som grannar. I kvarteren ska dessutom en förskola och en idrottshall byggas, som ska ligga till hälften nedsänkt i berget, med en förskole- och innergård ovanpå taket.

Inflyttning 2026

Den arkitektoniska idén hämtar inspiration från Slakthusområdets tegelbyggnader och industrifasadernas rationella upprepning och har även tydliga inslag av trä i fasaderna. Det är fastighetsbolaget K2A som bygger bägge kvarteren och idrottshallen som ska hyras av idrottsförvaltningen på Stockholms stad. Reflex Arkitekter har ritat bostäderna och förskolan, AIX Arkitekter har ritat idrottshallen där Kragh & Berglund står för landskapsarkitekturen. Byggstarten är i juni 2024 och den första inflyttningen beräknas ske under 2026.

En visionsbild av studentbostäder i kvarteret Högreven i Slakthusområdet, designade av Reflex Arkitekter. Byggnaderna har moderna fasader med träpanel och tegel. På gatan framför byggnaderna promenerar och cyklar människor, och bottenvåningen har lokaler för verksamheter..
Vy över bostadshusen i kvarteret Högreven. Visionsbild: Reflex Arkitekter

 

Uppdaterad