En visionsbild av ett flerbostadshus i Slakthusområdet, designat av Larsson Arkitekter. Byggnaden har rödbrunt tegel och balkonger, med fönster och entréer i en enhetlig stil. På gatan framför byggnaden promenerar människor och cyklar, och balkonger samt takterasser är dekorerade med växter och trädgårdsmöbler.
Balkongfronter liksom skärmtak över entréer ska uppföras i slät målad plåt som harmoniserar med teglet, taken kommer att förses med terrasser. Visionsbild: Larsson Arkitekter

170 hyresrätter med handslaget tegel

Ett rödsvart handslaget tegel kommer att prägla kvarteret Kylfacket i Slakthusområdet, etapp 1. Kvarteret innehåller 170 hyresrätter med livliga bottenvåningar, fem stadsradhus, en stor grönskande innergård och en mindre park.

Monokrom arkitektur

Kvarterets arkitektur har hämtat inspiration från Slakthusområdets monokroma ursprungsbyggnader i grått kalksandstegel, som ger ett enhetligt intryck och direkt relaterar till industriarvet. Kvarteret ligger rakt söder om marknadshallen för storboskap och har fått namnet efter den stora kylanläggningen som låg på platsen tidigare.

Inflyttning våren 2026

Det är fem fastighetsutvecklare som utvecklar kvarteret; Fahlin Förvaltning, Keyser Fastigheter, L&L Riksby, Mandel Fastigheter och Taksprånget. Arkitekturen står Söderberg Söderberg och Larsson Arkitekter för. Landskapsarkitekt är SWMS Arkitektur. Byggstarten är i juni 2024 och den första inflyttningen sker våren 2026.

Mer om projektet

Uppdaterad