Projekt Planerat

Studentbostäder vid Brommaplan

Riksby

Cirka 50 studentbostäder föreslås byggas utmed Drottningholmsvägen och Riksbyvägen. Projektet berör del av fastigheten Åkeshov 1:1 i Riksby.

Projektfakta

50 studentlägenheter

Förslaget gör det möjligt att bygga cirka 50 studentlägenheter nära Brommaplan. Projektet föreslår att lägenheterna byggs i två hus. Ett hus på nio våningar närmast Drottningholmsvägen, ett hus i fyra våningar vid Riksbyvägen. 

Bostäder i läge med bra kollektivtrafik 

I programmet för centrala Bromma pekas ett antal platser ut som möjliga till förtätning med nya bostäder. Området som föreslås är en av dessa platser och ligger nära Brommaplans tunnelbanestation.

Planförslaget är ett viktigt bidrag för att tillgodose bostäder till studenter i områden nära kollektivtrafik. 

Preliminär tidplan

  • Beslut om start-PM togs i stadsbyggnadsnämnden onsdag 31 januari 2018, som innebär att planarbetet påbörjas.
  • Samråd september 2024
  • Granskning april 2025

  • Antagande oktober 2025

Stockholms stad äger marken inom planområdet. Den första februari 2018 anvisade Exploateringsnämnden mark till Studentbacken AB.

Exploateringskontoret kommer att anvisa hälften av bostäderna som projektet skapar till AB Svenska Bostäder.

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tony Andersson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Milena Benselfelt

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad