Ett rött tegelhus i sex våningar där den översta är lite mindre och har ett runt fönster i mitten. Illustration.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Studentbostäder vid Bäckaskiftsvägen

Stureby

Förslaget vill göra det möjligt att bygga cirka 26 studentbostäder vid korsningen Bäckaskiftsvägen och Bastuhagsvägen i Stureby. Fastighet som berörs är Farfarstäppan 2.

Planförslaget syftar till att möjliggöra för cirka 26 studentbostäder med lokaler för centrumverksamhet i bottenvåningen i Stureby. Bostäderna är tänkta som hyresrätter och ligger i ett kollektivtrafiknära läge.

Förslaget förutsätter rivning av befintlig byggnad i en våning. Den befintliga byggnaden har tidigare haft en central funktion som butik men används idag som kontor. Den nya byggnaden med lokaler i bottenvåningen ska genom placering och utformning bidra till att utveckla platsen som ett lokalt centrum och mötesplats i området.

I förslaget placeras den nya byggnaden närmre gatan än befintlig byggnad och har entréer mot båda gatorna. Bilparkering sker främst i garage för att möjliggöra en bostadsnära gård.

Tidsplan

  • Start-PM, oktober 2021
  • Samråd, genomfördes 14 februari-28 mars 2023
  • Granskning, preliminärt kvartal 3 2024
  • Antagande, preliminärt kvartal 4 2024

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Bäckaskiftshuset AB

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Daniel Sandström
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 253

Abdifatah Sahal
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 889

Projekt i Stureby

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad