• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Metronomen – bostäder och förskola kring Radiusparken

Västberga

Två byggnader med cirka 175 bostadsrätter och en förskola planeras kring Radiusparken i Västberga. Första inflyttning beräknas ske under 2020.

Planen för Metronomen (Timotejen 17) omfattar cirka 175 nya bostäder i två byggnadskroppar som skapar en inramning av Radiusparken och gångfartsgatan som gränsar till planområdet. Byggnaderna har 6–7 våningar med undantag för en högre uppskjutande byggnadsdel på 12 våningar närmast Radiusparken. Samtliga lägenheter uppförs som bostadsrätter.

Den vinklade byggnadskroppen, som ligger närmast Radiusparken, ska innehålla kommersiella lokaler i bottenvåningen och en förskola i anslutning till bostadsgården. Lokaler, mindre verksamheter samt enstaka lägenhetsentréer i bottenvåningarna placeras mot Radiusparken och den planerade gångfartsgatan.

Mellan den nya bebyggelsen och de bakomliggande bostäderna i kvarteret Timotejen 23 planeras en ny bostadsgård. Den nya gården blir gemensam för de båda fastigheterna och innehåller bland annat en förskolegård, som under kvällstid ska kunna nyttjas av de boende.

Bilder

Husfasader till flerbostadshus med balkonger.
Visionsbild lamellhuset sett från övre delen av gångfartsgatan. Illustration: Arkitema architects.
Ett flerbostadshus och en park med lekande barn.
Flerfamiljshus med balkonger.
Visionsbild vinkelhuset sett från Radiusparken. Illustration Arkitema architects.
En stor terass med flera bord och många färgglada stolar.
Illustration: Arkitema.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Tidsplan

  • Samråd genomfördes 5 november–19 december 2014.
  • Granskning av omarbetade förslag genomfördes 25 maj–27 juni 2016.
  • Antagande av exploateringsnämnden 20 oktober 2016.
  • Godkännande av stadsbyggnadsnämnden 27 oktober 2016.
  • Planen vann efter överklagande laga kraft 2 maj 2017.
  • Byggstart skedde under 2017 och inflyttning planeras under 2020.

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Kontakta projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Stadsbyggnadsexpeditionen
Stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 300

Karl Gylje
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 482

Telefonplan

Projekt i Västberga

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad