Stockholms arkitekturpolicy

Genom arkitekturpolicyn talar staden om hur Stockholm ska byggas attraktivt, hållbart och mångsidigt. Arkitekturen och stadsmiljön ska präglas av kvalitet. Policyn ska bidra till en sammanhållen gestaltning utifrån ett helhetsperspektiv som tar stöd i Stockholms identitet.

Policyn innehåller fördjupningar kring olika aspekter av arkitektur. Utöver att redogöra för olika förhållningssätt till byggande och stadsutveckling, ger den konkreta medskick och metoder. Den kompletterar byggnadsordningen, som utgör ett kunskapsunderlag där Stockholms karaktär och historiska framväxt beskrivs.

Syfte och mål

Gör en beställning eller ladda ner i PDF-format

Här kan du beställa stadens strategier för arkitektur i bokform. Du kan även ladda ner strategierna i PDF-format. 

Stadens strategier för arkitektur

Kontakt

Helena Wessberg

Strateg, Stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad