Stockholms byggnadsordning

Stockholms byggnadsordning är ett kunskapsunderlag som syftar till att förtydliga helhetsbilden av staden och stärka förståelsen för Stockholms landskap, bebyggelse och olika karaktärer.

Stockholm är en särpräglad stad med karaktärsdrag som är i det närmaste tidlösa. Vattnet, öarna, bergen och grönskan är, tillsammans med det byggda, bärande för upplevelsen av staden som en helhet. Stockholms karaktär ska kännas igen i framtiden, samtidigt som staden fortsätter att utvecklas.

Byggandet ska ta sin utgångspunkt i kunskap om Stockholms stadslandskap och dess olika stadsbyggnadskaraktärer. Förståelse och kunskap om befintliga kvaliteter, samtida behov och framtidens utmaningar är en förutsättning för ett hållbart stadsbyggande.

Syfte och mål

Gör en beställning eller ladda ner i PDF-format

Här kan du beställa stadens strategier för arkitektur i bokform. Du kan även ladda ner strategierna i PDF-format. 

Stadens strategier för arkitektur

Kontakt

Helena Wessberg

Strateg, Stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad