Uppslagen sida i Stockholms byggnadsordning.

Stockholms arkitektur

Stockholm växer och staden fortsätter att utvecklas. För att bidra till en utveckling i hållbar riktning, för en god livsmiljö med hög kvalitet, har staden tagit fram ett antal strategiska dokument om Stockholms arkitektur.

År 2040 beräknas nära 1,3 miljoner människor bo inom Stockholms stad. Det innebär en ökning om cirka 300 000 människor på tjugo år. Den omfattande stadsutveckling som är följden av detta innebär att både landskapet och det byggda i staden påverkas.

Utvecklingen skapar möjligheter att förbättra och utveckla staden i alla delar. Stadsbyggandet är ett kraftfullt redskap som ska bidra till att styra utvecklingen i hållbar riktning mot en god livsmiljö.

För att öka kunskapen och för att samordna, vägleda och förtydliga arbetet har staden tagit fram ett antal strategiska dokument som stöd. Dokumenten vänder sig till stadsbyggnadsprocessens olika aktörer, som till exempel kommunens politiker och tjänstepersoner, liksom till fastighetsägare, entreprenörer, arkitekter och andra konsulter. De riktar sig också till de som bor, besöker eller verkar i staden.

Stockholms strategier för arkitektur

Verktyg för stadens gestaltning

Dekorativ bild på verktyget.
Dekorativ bild på verktyget.
Dekorativ bild på verktyget.
Dekorativ bild på verktyget.
Dekorativ bild på verktyget.
Dekorativ bild på verktyget.

Så fungerar verktyget

Verktyget ska fungera som ett stöd för att formulera projekts innehåll och verkan, för ökad förståelse, samsyn och för att skapa en gemensam målbild. Genom att kombinera olika frågeställningar skapas en kunskap om projektets förutsättningar och möjligheter.

Gör en beställning eller ladda ner i PDF-format

Här kan du beställa stadens strategier för arkitektur i bokform. Du kan även ladda ner strategierna i PDF-format. 

Kontakt

Helena Wessberg

Strateg, Stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad