Hagsätra torg med ny bebyggelse. Bild: Tengbom
Hagsätra torg med ny bebyggelse. Bild: Tengbom
Projekt Planerat

470 bostäder, förskola och etiopisk kyrka vid Hagsätra centrum

Hagsätra

Stockholms stad planerar tillsammans med byggaktörer cirka 470 nya bostäder och en utveckling av Västra Hagsätra med Hagsätra centrum. Detaljplanen godkändes i stadsbyggnadsnämnden i juni 2023.

Projektfakta

Projektet Västra Hagsätra omfattar Hagsätra centrum och ett område mellan centrum och Huddingevägen. Här planerar staden tillsammans med Ikano Bostad och andra byggaktörer cirka 470 nya bostäder i en blandning av hyres- och bostadsrätter. Bostäderna föreslås bli mellan 2 och 16 våningar. Väster om tunnelbanan planeras ett 16 våningar högt landmärke.

Stadens bolag SISAB planerar en friliggande förskola med sju avdelningar, och på den plats där fotbollsplanen ligger idag planerar etiopiska kyrkan en ny kyrkobyggnad. En ny plats för lek och aktivitet är i stället tänkt att skapas där etiopiska kyrkan ligger idag. I planförslaget ingår även fler mötesplatser och aktivitetsytor, samt en utveckling av parkerna Hagdalen och Ärtåkern.

I de samtal staden har haft med boende och verksamheter i området har många lyft behovet av att stärka Hagsätra centrum på olika sätt, till exempel med mer service och ökad trygghet. Detta är något staden kommer att arbeta mycket med inom ramen för projektet. Bland annat planeras centrum att göras mer öppet och levande genom att de två paviljongerna rivs och ersätts av ett bostadshus med verksamhetslokaler i bottenvåning. Vi kommer också att satsa på att förbättra entréer och stråk till och från centrum samt mellan centrum och Ormkärr.

Tidplan

  • December 2017: Markanvisning till Ikano Bostad för cirka 250-310 bostäder.
  • Augusti 2018: Markanvisning till Ikano Bostad för cirka 90-210 hyresrätter (med option på bostadsrätter), mark till etiopiska kyrkan och mark till SISAB (förskolan).
  • 23 augusti 2018: Startpromemoria för detaljplanearbetet beslutades i stadsbyggnadsnämnden.
  • November 2018: Markanvisning om cirka 130 lägenheter till Sveafastigheter efter jämförelseförfarande.
  • Mars 2019: Markanvisning för cirka 70 bostadsrätter till Peab.
  • Sommaren 2019: Byggstart för förskolan.
  • 17 november 2020 - 15 januari 2021: Samråd om detaljplanen.
  • 18 maj - 14 juni 2022: Granskning av detaljplanen. 
  • Juni 2023: Godkännande av detaljplanen i stadsbyggnadsnämnden. 
  • Hösten 2023: Antagande av detaljplanen i kommunfullmäktige.

Samråd

Detaljplanen var på samråd vintern 2020/2021. Under samrådet kom 58 yttranden in. Ni hittar mer information i samrådsredogörelsen och stadsbyggnadsnämndens ställningstagande inför granskning.

Samrådsredogörelsen, länk till Bygg- och plantjänsten

Stadsbyggnadsnämndens ställningstagande, länk till Bygg- och plantjänsten

En del i utvecklingen av Hagsätra och Rågsved

Projektet Västra Hagsätra är en del av den första etappen i stadens övergripande områdesplanering för hela Hagsätra och Rågsved. Syftet är att stärka Hagsätra och Rågsved med cirka 3 000 nya bostäder och mer offentlig service som till exempel förskolor och parker. Arbetet har delats in i fem deletapper: Hagsätra centrum - Ormkärr, Rågsvedsvägen, Hagsätravägen, Bjursätragatan och Älvsjöbadet. Projektet Västra Hagsätra ingår i etappen Hagsätra centrum - Ormkärr.

Läs mer om utvecklingen av Hagsätra och Rågsved.

Digital vandring

Nu kan du se dig om i de planerade nya kvarteren. Gå in via länken nedan för en digital framtidsvandring:

Västra Hagsätra i 3D - vandra runt själv 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Bilder

Nytt utseende för byggnaden på entrétorget vid tunnelbanan. Bild: Tengbom
Nytt utseende för byggnaden på entrétorget vid tunnelbanan. Bild: Tengbom
16-våningars bostadshus precis väster om tunnelbanan. Bild: Belatchew
16-våningars bostadshus precis väster om tunnelbanan. Bild: Belatchew
Bostäder med verksamhet i bottenvåning vid Kvarntorpsgränd. Bild: Tengbom
Bostäder med verksamhet i bottenvåning vid Kvarntorpsgränd. Bild: Tengbom
Bil- och cykelparkering samt verksamhetslokal utmed Huddingevägen. Aktivitetsyta planeras på taket. Bild: Tengbom
Bil- och cykelparkering samt verksamhetslokal utmed Huddingevägen. Aktivitetsyta planeras på taket. Bild: Tengbom
Nya bostäder på Olshammarsgatan. Bild: Ettelva arkitekter
Nya bostäder på Olshammarsgatan. Bild: Ettelva arkitekter
Nya etiopiska kyrkan utmed Pålsbodagränd. Bild: Belatchew Arkitekter
Nya etiopiska kyrkan utmed Pålsbodagränd. Bild: Belatchew Arkitekter
Ny förskola utmed Vintrosagatan. Bild: Niras Arkitekter
Ny förskola utmed Vintrosagatan. Bild: Niras Arkitekter
Vy av planförslaget sett från Ormkärr/Huddingevägen. Tillkommande bebyggelse i gult. Bild: Stockholms stad
Vy av planförslaget sett från Ormkärr/Huddingevägen. Tillkommande bebyggelse i gult. Bild: Stockholms stad

Kontakt

Anna Holmström

Projektledare, exploateringskontoret

Mari-Liis Männik

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Läs mer om Fokus Hagsätra Rågsved

Mitt Hagsätra Rågsved

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad