Vy över område med grönområden, vägar och hus. I mitten syns en rondell.

Riksby

En stadsdel i Bromma stadsdelsområde.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Uppdaterad