Frihamnen

Flygbild över Frihamnen från sydväst.
Flygbild över Frihamnen. Bild: Lennart Johansson, stadsbyggnadskontoret

Här ska ett modernt stadsområde med innerstadskaraktär växa fram. Frihamnen kan i framtiden inrymma cirka 1 700 bostäder samt lokaler för kontor och service. Runt 4 000 arbetsplatser kan möjliggöras i området. Det pågår idag inget aktivt planeringsarbete i Frihamnen. Detta planeras att påbörjas inom 3–5 år. I området idag finns ett antal pågående verksamheter. Hamnens kryssningsverksamhet kommer finnas kvar när området byggs ut.

Frågor och svar om Frihamnen

Masslogistikcenter

Här kan du läsa frågor och svar om masslogistikcenter i Frihamnen. Via nedanstående länk kan du ladda ner alla frågor och svar som en pdf-fil.

Frågor och svar om masslogistikcenter i Frihamnen.

Informationsmöte

Informationsmötet om masslogistikcentret den 5 december 2018

Här kan du ladda ner presentationen från informationsmötet om masslogistikcentret i Frihamnen den 5 december 2018.

Presentation, informationsmöte om masslogistikcenter i Frihamnen 181205

Nyhetsbrev

Här kan du ladda ner nyhetsbrevet om masslogistikcentret i Frihamnen.
Så fungerar nya masslogistikcentret, januari 2019

Tidplan

Här kan du ta del av mer information om bygg- och inflyttningstider, antal bostäder och lokalytor.

Tidplan för Frihamnen

Områden

Uppdaterad