Loudden

Här ska ett modernt stadsområde med innerstadskaraktär växa fram. Omkring 4 000 bostäder ska byggas på Loudden med start cirka 2030.

Staden arbetar med ett planprogram för Loudden. Inriktningen är att cirka 4 000 bostäder och 2 000 arbetsplatser ska byggas i Loudden. Förutom bostäder är området tänkt att rymma handel, skola, förskolor, idrottsanläggningar samt torg och parker. En viktig fråga för hur Loudden kan bebyggas är vilken hamnverksamhet som bedrivs i Frihamnen. Det pågår ett budgetuppdrag år 2023 att utreda hamnkapacitet i Stockholm. Programmet för Loudden inväntar fortsatt bearbetning tills efter budgetuppdraget redovisats.

Utvecklingen av Loudden är en del av stadsbyggnadsprojektet Norra Djurgårdsstaden. Detta innebär bland annat att området kommer att vara hållbarhetsprofilerat, där fotgängare, cykel- och kollektivtrafik, utvecklad grönstruktur samt ekosystemtjänster prioriteras.

Tidplan

Oljeverksamheten i området har avslutats och alla verksamheter kopplat till oljebolagen och containertrafiken har avvecklats. Alla cisterner har rivits och oljebolagen har sanerat sina depåområden så långt som möjligt i detta skede. Sanering av gemensamma ytor inom den gamla oljehamnen återstår för att anpassa området för kommande verksamheter. Denna sanering kommer utgå från planeringen av området tillsammans med platsspecifika riktvärden.

Idag finns några enstaka verksamheter på Loudden samt logistikcentrum för masshantering (MLC) stenkross. 

Den första bebyggelsen beräknas påbörjas 2030 och hela området planeras vara färdigt cirka tio år senare.

Frågor och svar

Befintlig oljeverksamhet och containerhamn

Sanering och rivning

Hållbarhetsprofileringen

Trafik

Innehåll

Buller

Tidplan

Exploateringskontoret beslutsprocess

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten 

Här kan du läsa utredningsbeslutet för Loudden

Tidplan

Här kan du ta del av mer information om bygg- och inflyttningstider, antal bostäder och lokalytor.

Tidplan för Loudden

Nyheter

Områden

Kontakt

Vanliga frågor

Norra Djurgårdsstaden svarar på frågor om stadsutvecklingsprojektet och pågående arbeten.

Bygglogistikcenter platskontor

Kundcenter, Husarstigen 10

Bygglogistikcenter terminal

Transport, lager och avfallshantering

Uppdaterad