dcsimg

Loudden

Flygbild över Loudden. Bild: Lennart Johansson, stadsbyggnadskontoret

Här ska ett modernt stadsområde med innerstadskaraktär växa fram. Omkring 4 000 bostäder ska byggas på Loudden med start cirka 2023.

Vid exploateringsnämndens möte den 1 februari 2018 beslutades att fortsatt utbyggnad av Norra Djurgårdsstaden på Loudden ska utredas. Stadsbyggnadsnämnden beslutade vid samma tidpunkt att påbörja ett planprogram för Loudden.

Staden kommer att påbörja att ta fram ett planprogram hösten 2019. Cirka två år senare planerar staden att påbörja den första detaljplanen.

Inriktningen är att cirka 4000 bostäder ska byggas i Loudden. Förutom bostäder är området tänkt att rymma kontor, handel, skola, förskolor, idrottsanläggningar samt torg och parker.

Området har närhet till Stockholms innerstad, havet och Nationalstadsparken.

Utvecklingen av Loudden blir en del av stadsbyggnadsprojektet Norra Djurgårdsstaden vilket innebär att området kommer att vara hållbarhetsprofilerat, vilket bland annat innebär prioritet för fotgängare, cykel- och kollektivtrafik, utvecklad grönstruktur och ekosystemtjänster.

Tidplan

Oljeverksamheten i området avslutas i slutet av 2019, därefter ska bolagen sanera marken under två års tid. Därefter följer stadens kompletterande sanering för att marken ska vara tillräckligt ren för att bebyggas. Containerterminalen flyttar under sommaren 2020 till en ny hamn som byggs i Norvik.

Den första bebyggelsen beräknas stå färdig 2025 och hela området vara färdigt cirka tio år senare.

Frågor och svar

 Här nedan kan du läsa frågor och svar om Loudden

Befintlig oljeverksamhet och containerhamn

 

Sanering och rivning

 

Hållbarhetsprofileringen

 

Trafik

 

Innehåll

 

Buller

 

Tidplan

 

Exploateringskontoret beslutsprocess

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten 

Här kan du läsa utredningsbeslutet för Loudden

Tidsplan

Här kan du ladda ner mer information om bygg- och inflyttningstider, antal bostäder och lokalytor.
Tidsplan för Loudden

Nyheter

Områden

Uppdaterad