Årstafältet: Parker och aktiviteter

Följ med på en digital guidning av Årstafältet. Här får du veta mer om aktiviteter och parker i den nya stadsdelen.

I framtiden kan du stå här vid den rosa markeringen och ha hela den stora parken framför dig. Parken kommer vara ungefär lika stor som Skansen, och fyllas av aktiviteter, idrottsplats, lekplatser, dammar, broar, och olika typer av grönska och öppna ytor.

I den västra delen av parken planeras för något vi kallar aktivitetsbryggan där det kan bli bland annat skejtpark, en temalekpark och spontanidrott. Tanken är att det ska finnas något för alla åldrar. Aktivitetsbryggan är en del av den femte etappen på Årstafältet som planeras att genomföras 2027-2034. Vi kommer löpande att uppdatera här på hemsidan när det finns mer detaljerad tidplaner för till exempel enskilda parker och annat i projektet. 

Och så den lite större parken med arbetsnamnet Landsvägsparken i den östra delen av fältet…..

…. och Stadsdelsparken i den västra delen av fältet precis norr om en av de stora dammarna. Det blir även mindre så kallade fickparker mellan husen och fler lekplatser runtom i stadsdelen.

I den södra delen av fältet, ungefär där du står just nu, ska det bli en 11-spels bollplan med läktare och utegym. Planen kan börja byggas under 2024 och vara klar under 2025. Planen kommer att vara bokningsbar och möjlig att nyttjas för spontanidrott på obokad tid.

Lite söder om fotbollsplanen planeras för en sim- och idrottshall. Hallen en del av den sjätte etappen på Årstafältet som planeras att genomföras 2029-2034. Idrottshallar blir det även i anslutning till de nya grundskolorna på Årstafältet.

En aktivitet som försvinner från fältet är Årsta golf, som kan vara kvar på nuvarande plats till och med 2026.

Golfen har fått en ny placering vid Enskede rackethall. Just nu pågår planering för hur deras verksamhet kommer att se ut i framtiden. 

Här fortsätter den digitala gåturen

Klicka på någon av rubrikerna här nedanför för att få veta mer om olika teman och platser på Årstafältet.

Historien och visionen 
Torg och transport
Klimat och dammar
Kulturarv och landsväg
Kolonilotter och fruktlundar

Vill du veta mer om Årstafältet?

Fråga oss på arstafaltet.expl@stockholm.se eller 08-508 876 92

Uppdaterad