Årstafältet: Torg och transport

Följ med på en digital guidning av Årstafältet. Här får du veta mer om den mest centrala delen av fältet och tunnelbanan.

Här vid den rosa markeringen är det mest centrala läget på kommande Årstafältet. Det är i den nordvästra delen där du just nu står bland kommande bostäder inom den andra etappen på Årstafältet. Etappen planeras att genomföras 2025-2034. Vi uppdaterar den här sidan med mer detaljerad tidplan för enskilda delar som parker eller lägenheter så fort vi vet mer. 

I området ska det byggas nära tusen bostäder med stor variation i höjd och stil, och ungefär där du är just nu planeras ett torg med plats för torghandel, häng, lek och uteserveringar. Här är det redan klart med en stor Ica-butik. Det som kommer ge torget en speciell karaktär är en skyfallsränna, som vid stora mängder regn leder bort vattnet till de dagvattendammarna ute på fältet. På så blir klimatsmarthet en del av torgets utseende.

Mellan torget och dammarna ute i stora parken byggs den så kallade Stadsdelsparken där det bland annat planeras en lekplats med tema "stad".

Någonstans nära torget planeras det för en tunnelbanehållplats som föreslås få namnet Årstafältet. Det blir en del av den nya gula linjen som sträcker sig från Fridhemsplan till Älvsjö och som ska vara klar 2034. Även Östberga får en ny station på linjen som ska ta cirka tio minuter från Fridhemsplan till Älvsjö. Just nu tittar man på en möjlig placering av Östberga-hållplatsen i kvarter I av Årstafältets femte etapp södra. Den hållplatsen föreslås få namnet Östbergahöjden.

Förutom tunnelbana och tvärbanan satsas det ännu mer på kollektivtrafik då de flesta av de nya gatorna på Årstafältet byggs för att klara linjebusstrafik. Vissa gator ska även klara så kallad stomlinjebusstrafik. Linjer och turtäthet fattar SL beslut om.

Årstafältet blir även en riktig cykelstadsdel. Ambitionen är att cykelvägarna ska hålla hög standard och fungera som ett bra alternativ till bilen. Cykelvägarna ska vara säkra och väl skyltade, det ska finnas gott om parkeringsplatser och servicestationer för cyklar.

De flesta nya kvarteren får parkering i garage under mark. Tanken med att bygga relativt få parkeringsplatser är att uppmuntra till andra alternativ än bil.

Vill du veta mer om tunnelbanan?

Här fortsätter den digitala gåturen

Här kan du få veta mer om olika teman och platser på Årstafältet.

Vill du veta mer om Årstafältet?

E-post: arstafaltet.expl@stockholm.se 
Telefon: 08-508 876 92

Uppdaterad