Årstafältet: Kulturarv och landsväg

Följ med på en digital guidning av Årstafältet. Här får du veta mer om Göta landsväg och vad som bevaras på fältet.

Nu står du vid den rosa markeringen i den stora parken på framtida Årstafältet.

Precis bredvid dig har du den medeltida Göta landsväg som löper genom hela Årstafältet. Landsvägen sträcker sig genom större delen av Årstafältet och kommer i stort sett ha kvar sin nuvarande sträckning även i framtiden. Det är den äldsta bevarade vägsträckningen till Stockholm söderifrån, och den bäst bevarade delen av vägen finns på Årstafältet.

Foto:Göran H. Fredriksson, Stockholms stadsmuseum
Foto: Göran H. Fredriksson, Stockholms stadsmuseum

Så här såg landsvägen ut 1993. Eftersom den är ett fornminne tas det stor hänsyn till den i planeringen av den nya stadsdelen. Landsvägen kommer att göras mer synlig och närmast landsvägen blir det en skyddszon med 10 meter på vardera sida. På de ställen där vi korsar landsvägen med underjordiska ledningar behövs tillstånd för att schakta ur den bit av Göta landsväg som påverkas. På några ställen kommer landsvägen att passeras av gång- och cykelvägar ungefär som det har varit tidigare.

I den nordöstra delen av fältet skapas en park runt Göta landsväg som har arbetsnamnet Landsvägsparken som en liten hyllning till vägen. Parken leder ut till parkbryggan längs med dammarna, och är en del av den fjärde etappen på Årstafältet som planeras att genomföras 2026-2032. Vi kommer löpande att uppdatera här på hemsidan när det finns mer detaljerad tidplan för till exempel enskilda parker och annat i projektet. 

Det finns flera saker som blir kvar på fältet. En stor grön yta centralt kommer fortfarande att vara helt öppen, där den gamla apeln på fältet kommer att bevaras. 

Den bågformade poppelallén kommer även den till största del att bli kvar.

Stenvalvsbron byttes ut redan på 90-talet med får nu en uppdaterad version som kommer att efterlikna originalet så mycket som möjligt.

Här fortsätter den digitala gåturen

Här kan du få veta mer om olika teman och platser på Årstafältet.

Vill du veta mer om Årstafältet?

E-post: arstafaltet.expl@stockholm.se 
Telefon: 08-508 876 92

Uppdaterad