Årstafältet: Historien och visionen

Följ med på en digital guidning av Årstafältet. Här får du veta mer om historien bakom projektet och visionen för framtiden.

Här vid den rosa markeringen i det nordvästra hörnet av Årstafältet kommer du i framtiden att stå mitt bland nya bostadskvarter med utsikt mot en stadsdelspark och stora kommande parken i hjärtat av fältet. Du är även i stort sett rakt ovanpå Södra länken.

Precis framför husen på Sandfjärdsgatan passerade tidigare den östra delen av Årstalänken, och det har funnits flera olika idéer för området. Så här ser planen ut 1976, med bilväg rakt igenom fältet. Planen var länge att Årstalänken skulle förlängas och förbindas med motorvägar som ledde söderut, det fanns mark reserverad för det på den norra delen av Årstafältet.

Men under tiden debatterades andra lösningar och till slut var det Södra länkens sträckning som politikerna bestämde sig för. När Södra länken invigdes lades Årstalänkens östra del ner. Man började istället titta på om det skulle vara möjligt att utveckla området. Årstafältet har alltid varit ett omtyckt friområde, däremot såg man att det inte utnyttjades i någon större utsträckning – särskilt med tanke på sitt centrala läge. Man ansåg att det borde finnas en stor potential för utveckling.

2007 fick stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret i uppdrag att utreda möjligheterna för en ny stadsdel vid Årstafältet. För att hämta in idéer, uppslag och tankar till bjöd staden 2008 in arkitekter från hela världen till en arkitekttävling. Tävlingen vanns av förslaget ”Arkipelag”, framtaget av ett franskt team. De var bland annat inspirerade av besök i Stockholms skärgård när de ritade förslaget.

En hel del av det förslaget går att känna igen i det som idag är projekt Årstafältet. Visionen är en plats för möten, mellan människor men också mellan urbana miljöer och natur. Det blir en helt ny stadsdel med 7 000 bostäder för runt 17 500 nya invånare, faktiskt nästan lika många som bor i hela Årsta idag, och ett viktigt bidrag till ett växande Stockholm. Stadsdelen byggs i olika etapper och ska länka ihop Årsta och grannstadsdelen Östberga. Den kommer att innehålla service, butiker, restauranger, kaféer, skolor, kontor, parker, och många möjligheter till lek och idrott.

En av de stora utmaningarna med Årstafältet är de komplicerade markförhållandena på grund av att det är en gammal sjöbotten. Men efter flera år av planering och förberedelser så startade till slut de förberedande markarbetena sommaren 2018.

Våren 2022 valde staden att bryta kontraktet med entreprenören som utfört de förberedande markarbeten på Årstafältet. Anledningen är att arbetet inte uppfyllt kraven som fanns i kontraktet. Nu är upphandlingen av en ny entreprenör avslutad och sedan mars 2024 är markarbetena igång igen.

Just nu pågår bland annat spontning och ledningsarbeten. Planen är att de förberedande arbetena för den första etappen ska vara klara och bostadsbyggandet komma igång under slutet av 2026. Bedömningen är att det inte ska påverka den övergripande tidplanen att stadsdelen ska vara helt färdig 2035.

Här fortsätter den digitala gåturen

Här kan du få veta mer om olika teman och platser på Årstafältet.

Vill du veta mer om Årstafältet?

E-post: arstafaltet.expl@stockholm.se 
Telefon: 08-508 876 92

Uppdaterad