Årstafältet: Kolonilotter och fruktlundar

Följ med på en digital guidning av Årstafältet. Här får du veta mer om kolonilotterna och fruktlundarna på fältet.

Du står nu vid den rosa markeringen på bilden. På ena sidan om dig har du de redan färdiga kolonilotterna, på andra sidan kommer du ha Årstafältets stora park i framtiden.

Kolonilottsområdet har sedan länge varit en etablerad och uppskattad del av Årstafältet, med ett grönskande rutnät av smala gångar. I samband med att den nya stadsdelen byggs har kolonilottsområdet flyttats från den västra delen av fältet och fått en ny placering i den östra delen av fältet. 2024 vann koloniföreningen pris som årets koloniträdgårdsfrämjare i Sverige.

Tidigare låg rugbyplanen här, men 2018 var den nya kolonianläggningen klar som första del av nya Årstafältet.

Med många entréer är tanken att det ska kännas inbjudande att besöka koloniområdet, som är en plats dit alla är välkomna. Ett område, som ska skydda från buller från Huddingevägen har planerats, men det utreds fortfarande vad som kommer att hända i området mot Huddingevägen.

Staden har tillsammans med koloniföreningen skapat sex fruktlundar på olika teman med bänkar och bord som är öppna för allmänheten. Här kan du ta en picknick, koppla av en stund, eller smaka på frukter och bär. 

Det finns bland annat päron, äpple, och plommon. Men också lite mer ovanliga exemplar som vejksel och mispel. I lundarna finns även skyltar där du kan läsa mer om frukterna och när de mognar.

Här fortsätter den digitala gåturen

Här kan du få veta mer om olika teman och platser på Årstafältet.

Vill du veta mer om Årstafältet?

E-post: arstafaltet.expl@stockholm.se 
Telefon: 08-508 876 92

Uppdaterad