En lång vänthall med människor i rörelse. På var sida om hallen finns entréslussar. Längst bort i vänthallen ligger en entré.
Bussterminalen i Katarinaberget. Illustration: LINK Arkitektur

Nya bussterminalen

Följ med in i Katarinaberget och bygget av den nya bussterminalen.

Bussterminalen i Katarinaberget

Nya bussterminalen

Nya Slussen ska bli en smidig och flexibel knutpunkt i kollektivtrafiken och bussterminalen i Katarinaberget, med sina många entréer och anslutningar, är en central del av lösningen.

Hur byggs bussterminalen?

Projektledare Mathias Blomqvist och samordnande byggledare Stefan Nilsson berättar hur vi går tillväga för att bygga bussterminalen.

Drönarflygning genom Katarinaberget

Följ med på en flygtur genom Katarinaberget och arbetet med den nya bussterminalen.

Utmaningar i berget

Att bygga en ny bussterminal i Katarinaberget är ett stort och komplext arbete. Här berättar vi mer om några av utmaningarna.

Pågående arbeten höst 2022

Här berättar vi om några av de arbeten som pågick hösten 2022 och våren 2023 i Katarinaberget.

Entréer i bussterminalen

I de här två filmerna berättar Stefan Nilsson, samordnande byggledare, mer om arbetet med bussterminalens blivande entréer.

 

Sprinklersystem i bussterminalen

I bussterminalen finns ett gediget säkerhetssystem. Det inkluderar sprinklers som sätts igång i händelse av brand. I den här filmen berättar Stefan Nilsson, samordnande byggledare berg, mer om sprinklersystemet i bussterminalen.

Golvet i vänthallen

I vänthallen i den nya bussterminalen gjuts ett terrazzogolv. Det är betong i åtta olika nyanser som tillsammans bildar ett motiv. Motivet är skapat av konstnären Gunilla Klingberg och är inspirerat av en sjal som släppts ner på golvet.

I den här filmen berättar Mathias Blomqvist, projektledare Berg och Stefan Nilsson, samordnande byggledare, mer om arbetet med golvet i bussterminalen.

Membran och vattensäkring

Ett av de stora arbetena som pågår inne i berget är att vattensäkra bussterminalen med membranduk. I den här filmen berättar Stefan Nilsson, samordnande byggledare, mer om arbetet med att vattensäkra bussterminalen.

Teknikutrymmen

I den nya bussterminalen finns mycket teknik och installationer som inte kommer att synas. Stora delar av tekniken finns i olika teknikrum runt om i terminalen. Stefan Nilsson, samordnande byggledare Berg, mer om tekniken i den nya bussterminalen.

Mer om nya Slussen

Uppdaterad