Visionsbild av Munkbrokajen vid nya Slussen. Längs kajstråket rör sig människor. Det är sommar. Till höger är vatten och på andra sidan vattnet Södermalm. Till vänster står gröna träd.
Visionsbild av nya Munkbrokajen. Illustration: White Arkitekter

Vad ska vi bygga?

Se omvandlingen av Slussen, och vad vi ska bygga.

Nya Slussen - vad ska vi bygga?

Slussen är och kommer fortsatt vara en viktig knutpunkt för alla trafikslag. Nu byggs Slussen om för att bli en tryggare och attraktiv plats att vistas på. Samtidigt säkras dricksvattnet för två miljoner människor.

Slussen 2016-2024

Se Slussens omvandling från januari 2016 till januari 2024.

Avbördning och slussning

Hur fungerar avbördning och slussning i den nya vattenanläggningen? Det berättar vi mer om här.

Mer om nya Slussen

Uppdaterad