Ralph Erskines Charkuteristen

Charkuteristen

"Gardiner av glas" blev stilbildande

I Slakthusområdet är det endast en byggnad från 1955 som har samma kulturhistoriska värde som arkitekt Gustaf Wickmans ursprungliga byggnadsbestånd från 1912. Det är arkitekten Ralph Erskines lager- och kontorsbyggnad Charkuteristen. När den byggdes på 50-talet hade den en mycket ovanlig konstruktion i Sverige – en icke bärande glasfasad.

Arkitekten Ralph Erskine ritade byggnaden tillsammans med sin kollega Yngve Fredriksén för kafferosteri- och företag för kolonialvaror Möller & Co.

Byggnaden består av en tvåvåningsbyggnad i rött tegel med en tre våningars kontorsbyggnad ovanpå, där glasfasaden hänger som en gardin framför byggnadens stomme. Det är en icke bärande fasad, kallad "curtain wall", som består av glas, teak och plåt. I Sverige var konstruktionen en nyhet på 1950-talet.

Sveriges mest kända exempel på "curtain wall" fasad är Hötorgsskraporna som restes i Stockholm mellan åren 1955 och 1962.

Sveriges första grossist med självhämtning

Förutom kontor och kafferosteri så användes fastigheten också som lager för Sveriges första grossist med varor som handlare för livsmedelsbutiker, restauranger och storkök kunde avhämta själva.

Grossisten fungerade som en checkpoint för att spara resväg och tid för kunderna. Ett tag fanns det även ett rum för att bananer att mogna i, i fastigheten.

Ralph Erskine

Ralph Erskine kom från Storbritannien till Sverige som nybliven arkitekt 1939. Erskine fascinerades av det svenska samhällets tankegångar och nära samband mellan arkitektur, formgivning och socialt ansvarstagande och stannade i Sverige livet ut. Han har utformat en rad byggnader i en personlig och fantasifull stil runt om i Sverige, men blev först riktigt erkänd på 1980-talet när han skapade flera byggnader på universitetsområdet i Frescati.

Märkt som blå byggnad

Byggnaden Charkuteristen blev klassificerad som blå år 2006 av Stockholms stadsmuseum, vilket innebär att byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde jämförbart med ett byggnadsminne i kulturminneslagen. Fastighetsutvecklaren Castellum äger i dag fastigheten.

Mer om historiska byggnader

Mer om stadsutvecklingsområdet

Uppdaterad