En modern byggnad med stora glasfönster och flera våningar, bredvid en renoverad industribyggnad, omgiven av människor som promenerar och sitter på en uteservering på kvällen.
Visionsbild på nya och gamla magasinet sett söderifrån med uteserveringen och fickparken i förgrunden. Bild: TMRW AIX Arkitekter

Magasinet

Det aprikosfärgade magasinet stod färdigt år 1936 och användes ursprungligen av Otto Juhlins AB för att rensa, lagra och torka hudar. Sedan slutet av 1970-talet har den tjänat som kontor och lager för olika budfirmor. Nu står magasinet inför en omvandling.

Kroka arm med nytt magasin

Magasinet ska integreras med en ny, sex våningar hög tillbyggnad. Den nya delen kommer att rymma kontor, varav två våningar sammanlänkas med den befintliga byggnaden. Framför magasinet planeras en ny park, och vid den sydöstra gaveln ska en uteservering anläggas som leder ut till en så kallad fickpark som är en liten inkilad park i kvarteret.

nteriörbild av en modern byggnad med högt tak och synliga träbalkar. Människor sitter och står vid bord i en ljus och rymlig kafémiljö, med stora fönster och gröna växter som inredning.
Interiör bild över det gamla magasinet med det industrigröna pelarsystemet i stål som bär upp taket. Bild: TMRW AIX Arkitekter


Byggnadens invändiga karakteristiska pelarsystem som stödjer taket bevaras och framhävs genom att målas i en industrigrön färg.

Den nya byggnaden får en keramisk fasad i tegelröd färgton, som harmonierar med Slakthusområdets klassiska tegelarkitektur från 1950-talet, och gavlarna får stora glaspartier. Inflyttning i kontorsbyggnaden är planerad till 2026. Det är Atrium Ljungberg som äger byggnaden och AIX Arkitekter som står för arkitekturen.

En modern byggnad med stora glasfönster bredvid en renoverad industribyggnad i en stadsmiljö. Människor promenerar, cyklar och sitter på bänkar i ett grönskande torgområde framför byggnaden.
Visionsbild Magasinet med utbyggnad sett norrifrån. Bild: TMRW AIX Arkitekter
En byggarbetsplats med en orangefärgad byggnad i bakgrunden som genomgår renovering. Marken är uppgrävd och omgiven av byggmaterial och utrustning. Byggnaden har flera fönster.
Magasinet sett norrifrån där gaveln är uppsågad och har fått bärande pelare på plats. Stora glaspartier ska därefter monteras. Bild Stockholms stad

Uppdaterad