En historisk svartvit bild av en liten tegelbyggnad med valvbågar, tagen år 1914. Byggnaden har ett brant tak med en skorsten, och två personer sitter under en täckt ingång.
Köttboden med väntrum och paketstation för spårvägen. Det öppna väntrummet, avsett för resenärer till spårvagnstrafiken, blev med tiden igenmurat. Arkitekten var Gustav Wickman som ritade ursprungsbyggnaderna från 1912. Bild från 1914, Stadsmuseet i Stockholm.

Köttboden

Köttboden ligger i det nordöstra hörnet av Slakthusområdet och är en av ursprungsbyggnaderna från 1912 som ritades av den välrenommerade arkitekten Gustav Wickman som bland annat ritade Berns salonger och flera bankpalats i Stockholm.

Under 1920-talet erbjöd Köttboden ett begränsat utbud av köttvaror och hade öppet endast fyra timmar varje lördag. Byggnaden inrymde även ett väntrum och en paketstation för spårvägen. Det öppna väntrummet, som var avsett för resenärer till spårvagnstrafiken, blev med tiden igenmurat.

En historisk svartvit bild från 1950-talet som visar en spårvagn framför en tegelbyggnad med skylten "Kött". Marken är täckt av snö och i bakgrunden syns träd och flerfamiljshus på en sluttning.
Spårvagnen passerar köttboden, bilden är uppskattad från 1950-talet. Bild okänd.


Köttförsäljningen fortsatte fram till 1970-talet. Därefter har byggnaden använts för olika ändamål, bland annat som bokaffär och senast som naprapatmottagning. Byggnaden är K-märkt och står tom i väntan på att restaureras och fyllas med ny verksamhet. Byggnaden ägs av Stockholms stad och ska övergå i ägo till Atrium Ljungberg  

Källor: Boken Kött & blod och Stadsmuseets kulturhistoriska inventering & analys

En tegelbyggnad med mörkt tak och valvade fönster, belägen vid Slakthusområdet i Stockholm. Byggnaden har skyltar och affischer på fasaden och en gata med trottoar framför.
Köttboden 2024. Byggnaden ska användas till besöksverksamhet av exploateringskontoret innan den om ett par år tas över av Atrium Ljungberg. Foto exploateringskontoret, Stockholms stad.

 

Uppdaterad