Renseriet

För mer än hundra år sedan sköljdes tarmar rena och preparerades inför korvtillverkning i Renseriet och med skottkärror togs restprodukterna sedan hit. I folkmun kallas byggnaden i dag ”Slaktkyrkan” och är en kulturklubb och mötesplats för kultur, exempelvis musikkonserter, klubbar, utställningar och filmvisningar.

Renseriet och spillningshusen eller Slaktkyrkan som byggnaderna numera kallas betraktas ha särskilt högt kulturhistoriskt värde, då de fortfarande till stor del består av den ursprungliga anläggningen som för hundra år sedan var just för tarmrenseri och dynga. Den har därför fått en så kallad ”blå-märkning” av Stockholms stads stadsmuseum och varsamt renoverats efter arkitekten Gustav Wickman gamla ritningar. Renoveringen av byggnaden ingick i Stockholms stads projekt ”Grow smarter” med mål att bevara kulturhistoriska värden och var klar 2019.

Tarmar preparerades inför korvtillverkning

Renseriet och spillningshuset låg sist i Slakthusområdets produktionssystem. I renseriet sköljdes tarmar rena och preparerades inför korvtillverkning. Skottkärror kördes därefter fullastade med tarm- och maginnehåll till spillningshuset där restprodukterna dumpades i vagnar för att forslas vidare bort via ett stickspår på järnvägsspåret i området.

En byggnad med olika verksamheter

Under mellan- och efterkrigstiden fick köttproduktionen mindre betydelse i Slakthusområdet och byggnaden hyrdes därför i stället ut till företag som var verksamma inom livsmedelsindustrin. Byggnaden stod därefter oanvänd mellan åren 2011-2018. Efter renovering och modernisering inhyser byggnaden i dag kultur- och nattklubben Slaktkyrkan.

Byggnadens centrala rum, där åtta pelare bär upp ett, lanterninkrönt, höjt mittparti har återupprättats till sin originalutformning efter flertalet ombyggnationer under åren.

Mer om historiska byggnader

Mer om stadsutvecklingsområdet

Uppdaterad