Slakthusområdet 1931-1932. Stockholmskällan.

Historik

Slakthusområdet byggdes under åren 1906–1912 och var vid den tiden Sveriges största och mest moderna slakteri.

Här bedrevs handel och slakt av nötkreatur, får, get, svin och häst. Området tillkom som en lösning på Stockholms omoderna hantering av livsmedel tillsammans med läkarvetenskapens framsteg och ökade kunskaper om hur sjukdomar och smittor spreds.

Slakthusområdet blev den enda platsen i Stockholm där slakt och handel av boskap var tillåten. Området uppfördes i jugendstil där Gustav Wickman stod som arkitekt. Han hade tidigare bland annat ritat bankpalats och byggnader som Berns salonger och Sturebadet. Från och med 1930-talet kom området att expandera kraftigt med nya verksamheter ofta inom mathantering och därmed med behov av andra funktioner. Det har bidragit till områdets brokiga karaktär bland annat med förgårdar, skärmtak och lastkajer.

En unik historia

Uppdaterad