Visionsbild på nya och gamla magasinet som byggs samman genom två våningsplan. Visionsbild: TMRW AIX Arkitekter
Visionsbild på nya och gamla magasinet som byggs samman genom två våningsplan. Visionsbild: TMRW AIX Arkitekter

Gammalt magasin får ny tillbyggnad på höjden

Under våren 2024 genomgår "Magasinet" längs Hallvägen en spännande omvandling. Sedan slutet av 1970-talet har byggnaden tjänat som kontor och lager för olika budfirmor. Men nu står Magasinet inför en ny era.

Visionsbild Magasinet med utbyggnad sett från Hallvägen. Illustration: TMRW AIX Arkitekter
Visionsbild Magasinet med utbyggnad sett från Hallvägen. Illustration: TMRW AIX Arkitekter

Hudbod, kontor och lager

Denna aprikosfärgade, tidstypiska byggnad uppfördes ursprungligen år 1936 och användes av Otto Juhlins AB för att rensa, lagra och torka hudar. Sedan slutet av 1970-talet har byggnaden tjänat som kontor och lager för olika budfirmor.

Krokar arm med magasin på höjden

En ny byggnad med ett nytt magasin bredvid, består av sex våningsplan som innehåller kontor, varav två våningsplan kommer att byggas samman med det gamla magasinet. Det nya magasinet får en keramisk fasad, färgsatt i en tegelröd ton, som är designad för att harmoniera med Slakthusområdets befintliga tegelarkitektur från 1950-tal.

Vid den sydöstra gaveln ska det göras plats för en uteservering som mynnar ut till en så kallad fickpark, som är en liten park inkilad i kvarteret. Atrium Ljungberg utvecklar magasinsbyggnaderna och inflyttning planeras under 2026.

Uppdaterad