Visionsbild takterrass, byggaktör Svenska hem i Bromma
Visionsbild takterrass, byggaktör Svenska hem i Bromma

2024: Spaden i backen för nya bostäder i Slakthusområdet

900 nya bostäder ska byggas i den första etappen av Slakthusområdet. Bostäderna ska ligga nära den historiska kärnan och det som ska bli områdets största park, Fållan.

Lagom till sommaren 2024 sätts spaden i backen för bostäderna och inflyttning sker med start från 2026.

Den nya kvartersstrukturen utgår från de bevarade byggnadernas placering, fasadmaterial och färgskala, och har resulterat i relativt små kvarter inom etappen. Totalt sett ska det byggas cirka 900 nya bostäder i form av hyres- och bostadsrätter samt student- och forskarbostäder. Inflyttning sker med start från 2026.

– Till sommaren kan de första byggaktörerna tillträda sina kvarter och de börjar då med förberedande markarbeten, säger Emma Kling, Stockholms stads projektledare för Etapp 1.

– Vi påbörjar byggnationen av områdets största park Fållan under 2024. Parken färdigställs till stora delar 2025.


Kopplas ihop med omgivningen

Detaljplanen i den första etappen omfattar även en förlängning av Hallvägen ner till Enskedevägen. En utbyggnad av den västra delen av den nya gatan Diagonalen färdigställs också. Gatorna är viktiga för att koppla samman Slakthusområdet med kringliggande stadsdelar.

Kvartersbebyggelsen i Etapp 1

De första bostadsrätterna utvecklas av Aros bostad och Svenska hem i Bromma.Hyresrätterna utvecklas av Fastsam (som samlar fem fastighetsutvecklare) och Primula och förmedlas av Stockholms bostadsförmedling. Bostadskvarteren kommer att få levande bottenvåningar med lokaler.

Tidig visionsbild, hyreslägenheter samordnande, byggaktör Fastsam.
Tidig visionsbild, hyreslägenheter samordnande, byggaktör Fastsam

 

Visionsbild bostadsrätter, byggaktör Aros bostad.
Visionsbild bostadsrätter, byggaktör Aros bostad

 

Visionsbild stadsradhus, byggaktör Svenska hem i Bromma.
Visionsbild stadsradhus, byggaktör Svenska hem i Bromma

 

 

 

Mer om projektet

Uppdaterad