Fredrik Ågren, byggprojektledare i Stockholms stad.
Fredrik Ågren, byggprojektledare i Stockholms stad

Hallvägen helt avstängd i etapper under ett halvår

En längre sträcka av Hallvägen kommer att vara helt avstängd från och med november 2023 till och med juni 2024. Anledningen är att fem meter djupa schakter behöver grävas för nya ledningar med vatten, avlopp och dagvatten. Under tiden leds trafiken om på andra gator i Slakthusområdet.

På de sträckor som Hallvägen är öppen så kommer det bitvis att vara enfiligt på grund av andra pågående schaktarbeten. Så vi kan räkna med att det blir lite besvärligare med framkomligheten under den här tiden. Särskilt med tanke på att det fortfarande passerar många tunga lastbilstransporter som ska ta sig igenom området, säger Fredrik Ågren byggprojektledare i Stockholms stad.

Hallvägen öppnar helt i augusti 2024

En längre sträcka av Hallvägen är från och med november 2023 helt avstängt söderifrån fram till korsningen Hallvägen/Styckmästargatan. Det innebär att all trafik leds om via Styckmästargatan och vidare till Slakthusgatan. Hallvägen beräknas sedan öppna för trafik helt igen i augusti 2024. I oktober öppnar även det som blir en förlängning av vägen ut till Enskedevägen där det blir en ny in- och utfart.

Här kan du se skedesplanen ›

Mer om projektet

Uppdaterad