Visionsbild på den nya kommunala gymnasieskolan som är den första nya byggnaden, utöver en ny elnästation, som byggs i första etappen. I förgrunden syns parken Fållan som ska stå klar 2026. Illustration: Cedervall arkitekter
Visionsbild på den nya kommunala gymnasieskolan som är den första nya byggnaden, utöver en ny elnätsstation, som byggs i första etappen. I förgrunden syns parken Fållan som ska stå klar 2026. Illustration: Cedervall arkitekter

Nu byggs den nya gymnasieskolan i Slakthusområdet

Slakthusområdet får den första nya kommunala gymnasieskolan som byggts i Stockholm på över 40 år. Bygget påbörjades den 2 april och ambitionen är att öppna dörrarna för 800 nya elever till läsåret 2026.

Gymnasieskolan blir den första nya byggnaden som byggstartar i nya Slakthusområdet. Byggnaden blir fem våningar hög och har en design som inspirerats av områdets kulturhistoriska arv. Stort fokus har lagts på att skapa välkomnande och attraktiva miljöer, både invändigt och utvändigt. Exempelvis har bottenvåningen stora fönsterpartier som öppnar upp byggnaden mot sin omgivning för att skapa en känsla av öppenhet och tillgänglighet, vilket förstärker skolans roll i stadsbilden. Byggnaden blir fem våningar hög och ska slå upp dörrarna till terminsstart hösten 2026.

Visionsbild på entrén till den nya gymnasieskolan i Slakthusområdet. Illustration: Cedervall arkitekter
Visionsbild på entrén till ny gymnasieskola i Slakthusområdet. Illustration: Cedervall arkitekter.

Flexibla lokaler

Johan Berken är samordnare för gymnasieskolan i Stockholms stad och har varit med i utformningen av den nya skolan.

– Skolan är flexibel och byggs för att kunna ta emot alla högskoleförberedande program och att ha salar som kan ta emot större föreläsningsgrupper. Det kommer även finnas något som vi kallar ”Makers space” som innebär att vi kan ha flexibla verkstäder, exempelvis med 3D-skrivare, minisvarv och möjlighet till att måla och snickra. Skolstarten blir hösten 2026.

Skolan ligger i direkt anslutning till områdets största park Fållan och tvärgatan Livdjursgatan som passerar skolan blir en bilfri gata med möbler som kan anpassas efter säsong och behov, vilket gör gatan till en levande del av skolans utemiljö. Intill skolan anläggs även ett  nätverk av gång- och cykelvägar.

Uppdaterad