En byggarbetsplats i Slakthusområdet där den andra och sista etappen av marksänkning pågår. Maskiner och utrustning används för att gräva och schakta bort massor. I bakgrunden syns byggnader och en stor arena under klarblå himmel med lite moln.

Eldrift för marksänkning

Under sommaren 2024 påbörjas den andra och sista etappen av marksänkningen i södra Slakthusområdet, där 150 000 ton massor ska bort. En stor del av maskintimmarna kommer att vara eldrivna och resterande kommer att vara fossilfria.

Vi håller på att avsluta ett lyckat pilotprojekt inom fossilfri entreprenad med Skanska och Volvo CE. I den andra etappen av marksänkningen vidareutvecklar vi den modell som vi utvecklat där, säger genomförandechef Mats Johansson. Vi lägger dessutom på mer eldrift.

I Slakthusområdet har det pågått en stor entreprenad för att jämna ut den södra delen av området mot Enskedevägen där cirka 400 000 ton har grävts, sprängts och schaktats bort hittills.

I den andra etappen ska cirka 150 000 ton massor tas bort för att slänta av den sydöstra delen av området. Där kommen en stor andel av maskintimmarna att vara eldrivna.

– Vi har goda erfarenheter av pilotprojektet ”Fossilfri entreprenad” och har i dialog med marknadsaktörerna sett att vi kan växla upp antalet eldrivna maskiner, säger Mats Johansson genomförandechef i Stockholms stad.

Stor andel eldrift

I kravställningen för upphandlingen är det utöver fossilfritt drivmedel, kallat HVO100, uttalat att två grävare, en hjullastare, två lastbilar med släp och ett kross- och sorteringsverk ska drivas med el. Lisa Kroon är projektchef på Skanska som vann den dialogpräglade upphandlingen.
– Stockholms stad tar ett stort ansvar för att utveckla entreprenader med lägre klimatpåverkan genom att använda ny teknik och återanvända material. Vi tycker att det är fantastiskt roligt att vara med och driva utvecklingen tillsammans med staden för att minska klimatavtrycken också i vår bransch.

Produktionen startar till hösten och då kommer projektet även ha färdiga beräkningar på klimatbesparingen för hela entreprenaden som omfattar mark-, tunnel-, och ledningsarbeten samt schakt av jord och berg.  

Mer om projektet

Uppdaterad