Visionsbild av Stockholmsarenan
Visionsbild av Stockholmsarenan, TOLV Stockholm samt nya broar och trappor över Arenavägen. Illustration: CF Möller

Planer för Slakthusområdet på granskning

Under oktober 2023-januari 2024 pågår tre granskningar för olika detaljplaner i Slakthusområdet. Det är Evenemangskvarteren 4A, Kulturkvarteren 2A och Kylrumskvarteren etapp 3. Passa på att ta del av förslagen på våra olika utställningsplatser.

Granskning 25 oktober-21 november

Först ut på granskning är detaljplanen 4A Evenemangskvarteren, som ligger i östra delen av området. Förslaget innehållet bland annat ett nytt torg och ny bebyggelse för kontor, vård, centrumändamål och högskola för konstnärlig utbildning. Evenemangskvarteren kopplar samman Slakthus­området med kringliggande områden. Det planeras att byggas två nya trappor och gångbroar över Arenavägen och en ny gång- och cykelbro över Nynäsvägen mot Blåsut. Evenemangstorget blir ett nav i området där starkt varierade flöden av människor möter många olika slags byggnader. Torgets utform­ning ska möjliggöra en flexibel mötesplats för både vardagsliv och evenemang.

Visionsbild mot Arenavägen mot Evenemangstorget med två nya trappor och broar.
Visionsbild mot Arenavägen mot Evenemangstorget med två nya trappor och broar. Illustration: CF Möller

 

Granskning 1-28 november

Därefter följer granskning för detaljplanen 2A Kulturkvarteren, som ligger i norra delen av området. Planen omfattar ett flertal av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna från Slakthusområdets början på 1910-talet. De äldre byggnaderna ska restaureras varsamt och fyllas med nytt innehåll. Området kompletteras med nya byggnader för bostäder och kontor. I området planeras även för restauranger, service, handel, gymnasieskola, ett mindre torg och två så kallade fickparker. För 1980-talsbebyggelsen vid Globen Shopping, föreslås påbyggnader i två plan. Nya byggnader föreslås som ska innehålla bostäder och kontor. En av de rivna byggnaderna ska ge plats åt den utökade parken Fål­lan.

Visionsbild östra delen av parken Fållan med Slakthallarna i bakgrunden.
Visionsbild östra delen av parken Fållan med Slakthallarna i bakgrunden. Illustration: Landskapslaget/TMRW/Dinell Johansson

 

Granskning 6 dec-23 januari

Den tredje detaljplanen som går på granskning under 2023 är etapp 3 Kylrumskvarteren, som ligger i sydvästra delen av Slakthusområdet. Planen omfattar bland annat bostäder, lokaler och kontor och skapar en ny entré söderut mot Enskedevägen. En större park kallad Södra parken anläggs centralt i området. Parken ska ge grönska och möj­lighet till rekreation och aktivitet, till såväl boende och arbetande som besökare. Tre mindre så kallade fickparker planeras med varsin karaktär. Byggnaden Enskede elverk från 1910-talet bevaras och kompletteras med tillbyggnader som anpassas till områdets karaktär.

Visionsbild av byggnadernas möte med den ny större parken "Södra parken".
Visionsbild av byggnadernas möte med den ny större parken "Södra parken”. Illustration: OKK+

 

Ta del av förslagen

Passa på att ta del av granskningsförslagen på våra utställningsplatser.

  • Palmfelt center foajé, Palmfeltsvägen 5 vid t-bana Globen
  • Tekniska nämndhusets foajé, utställningsplats Fyrkanten, Fleminggatan 4 på Kungsholmen

Läs mer om respektive detaljplan

 

 

Mer om projektet

Uppdaterad