• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Årstafältet etapp 2 södra: 743 bostäder och stadsdelstorg

Årsta

I Årstafältets etapp 2 södra planerar staden fem nya kvarter med cirka 743 lägenheter, lokaler för service och handel och en förskola. Mitt i området planerar vi ett stadsdelstorg. Detaljplanen har fått laga kraft.

Etapp 2 södra har det mest centrala läget på Årstafältet och är mycket viktig för att kunna länka samman Årstafältet med Valla gärde, Östberga och andra omgivande stadsdelar.

Detaljplanen innehåller förslag på fem nya kvarter med cirka 743 lägenheter, lokaler för service och handel, en större livsmedelsbutik och en förskola. Mitt i området planeras ett stadsdelstorg som ska komma hela stadsdelen till del. Torget är tänkt att fungera som entré till den stora parken.

Genom att involvera flera olika byggaktörer i projektet hoppas vi få variation i bebyggelsen, både i höjd och form. 

 

Bilder

Tidsplan

Detaljplanen har varit på granskning och godkändes i stadsbyggnadsnämnden under 2017. Efter godkännandet uppdagades en skyfallsproblematik som gjorde att granskningen behövde tas om.

Granskning nummer 2 pågick från den 1 december 2021 till den 18 januari 2022.

Antagande i kommunfullmäktige gjordes i november 2022, och planen har fått laga kraft.

Vi kommer löpande att uppdatera här på webbplatsen när det finns mer detaljerade tidsplaner för exempelvis byggstarter för bostäder och färdigställande av olika delar i projektet.

Den övergripande tidsplanen för byggandet i etappen är just nu 2025–2031.

 

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Byggaktörer

Stadsutveckling i Stockholm AB, Åke Sundvall Projekt AB, Midroc Property Development AB, AB Familjebostäder och ICA Fastigheter AB.

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Vill du veta mer om Årstafältet?

Projekt i Östberga

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad