Grön byggnad med två våningar, omgiven av gröna ytor, illustration.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Förskolan Spanjoren

Blackeberg

Förskolan Spanjoren som finns i fastigheten Blackeberg 3:1 har tillfälligt bygglov. Nu byggs en ny permanent förskola på platsen.

Den nya permanenta förskolan blir av typen ”Framtidens förskola” med sex avdelningar. En ny förskolegård ska tas fram som vistelseyta för förskolans barn. Att förskolan ligger i anslutning till grönstråket/Blackebergsstråket är positivt.

Behovet av förskoleplatser i Blackeberg är stort och förskolan är en förutsättning för genomförandet av programmet för Blackebergsvägen.

Planområde

Planområdet är beläget i Blackeberg intill Blackebergsstråket och ligger inom 500 meters promenadavstånd till Islandstorgets tunnelbanestation och 600 meter från Blackebergs centrum med tunnelbana. Planområdet omfattar del av fastigheten Blackeberg 3:1 och dess föreslagna areal är cirka 4000 kvadratmeter.

Tidsplan

  • Laga kraft 30 oktober 2019. Länsstyrelsens beteckning: 404-48378-2019.
  • Förskolan Björnsonsgatan 4 påbörjade sin verksamhet i januari 2023.
  • Staden färdigställde gatuarbeten i juni 2023.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och är gällande. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av gällande plan.

Byggaktör

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB).

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 300

Kajsa Jonsson
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 498

Projekt i Blackeberg

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad