Kvarteret Stora Sjöfallet i etapp Norra 2. Bild: Exploateringskontoret Stockholms stad
Projekt Genomfört

Bostäder, förskola och handel i Norra 2

Hjorthagen

Åtta byggaktörer har uppfört 600 bostäder i området och en friliggande förskola.

Projektfakta

Etappen ligger vid Gasverksområdet i Hjorthagen och gränsar till Husarviken och Kungliga nationalstadsparken. Beslut om att anvisa mark till åtta byggherrar för etappens 600 lägenheter togs i exploateringsnämnden den 17 december 2009. Förutom bostäder innehåller detaljplanen lokaler för verksamheter och service i bottenvåningarna mot huvudgatan genom området och i vissa specifika lägen, samt en friliggande förskola. Detaljplanen omfattar mark för allmänt ändamål, som gata, torg och park samt en befintlig byggnad som är kulturhistoriskt värdefull, Kontorsvillan, och del av befintlig kontorspark. 

Fördelningen är cirka 60 procent hyresrätter och 40 procent bostadsrätter.

Tidplan

Byggstart 2014 och inflyttning skedde under 2016-2017.

Byggaktör

Byggaktörer för området är Skanska, Erik Wallin, HEBA, Stockholmshem, Wallenstam, Viktor Hanson, SSM och Bonava. Länkar till respektive byggaktör finns under rubriken "Byggaktörer i etappen". 

Byggaktörer i etappen

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget. Bygg- och plantjänsten 

Bildgalleri

Bostadsbebyggelse till vänster. Husarviken till höger med omgivande grönska.
Foto: Jansin & Hammarling
Innergård med mycket växtlighet, både på marken och på husfasader. Gården omsluts av flerbostadshus.
Grönskande innergård. Foto: Jansin & Hammarling
Två flickor springer på en gång mellan hus.
Kvarteret Stora Sjöfallet. Foto: Eva Nielsen
Grön gård med träd som omringas av flerbostadshus.
Kvarteret Sonfjället. Foto: Eva Nielsen
Kvarteret Stora Sjöfallet. Foto: Exploateringskontoret
Förskolan Ferdinands lekgård på taket i kvarteret Stora Sjöfallet. Foto: Exploateringskontoret
Kvarteret Stora Sjöfallet. Foto: Exploateringskontoret
Lekplats i kvarteret Stora Sjöfallet. Foto: Exploateringskontoret

Kontakt

Vanliga frågor

Norra Djurgårdsstaden svarar på frågor om stadsutvecklingsprojektet och pågående arbeten.

Östermalms stadsdelsförvaltning

Stadsdelsförvaltningen ansvarar för en stor del av den kommunala servicen som förskolor, äldreomsorg, parkmiljö och socialtjänst. Bor du här eller tänker flytta hit är det oftast dem du har kontakt med.

Områden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad