dcsimg
Bilden visar kvarter B, 99 hyresrätter. Åke Sundvall Projekt AB med Kjellander + Sjöberg arkitekter.
Kvarter B, 99 hyresrätter. Åke Sundvall Projekt AB med Kjellander + Sjöberg arkitekter.
Projekt Planerat

630 bostäder och ett nytt stadsdelstorg på Årstafältet

Östberga

I Årstafältets etapp 2 södra planerar staden fem nya kvarter med cirka 630 lägenheter, lokaler för service och handel och en förskola. Mitt i området planerar vi ett stadsdelstorg. Detaljplanen väntas antas i kommunfullmäktige i början av 2021.

Projektfakta

Slutligt beslut om detaljplanen 2021

Den 14 december 2017 godkändes detaljplanen i stadsbyggnadsnämnden. Nu väntar slutligt beslut i kommunfullmäktige om att anta planen. Beslutet väntas tas i början av 2021.

630 nya bostäder och två förskolor

Etapp 2 södra har det mest centrala läget på Årstafältet och är mycket viktig för att kunna länka samman Årstafältet med Valla gärde, Östberga och andra omgivande stadsdelar.

Detaljplanen innehåller förslag på fem nya kvarter med cirka 630 lägenheter, lokaler för service och handel, en större livsmedelsbutik och en förskola. Mitt i området planeras ett stadsdelstorg som ska komma hela stadsdelen till del. Torget är tänkt att fungera som entré till den stora parken.

Genom att involvera flera olika byggaktörer i projektet hoppas vi få variation i bebyggelsen, både i höjd och form. Byggaktörer är Stadsutveckling i Stockholm AB, Åke Sundvall Projekt AB, Midroc Property Development AB, AB Familjebostäder och ICA Fastigheter AB.

Hur skiljer sig granskningsförslaget från samrådsförslaget?

Staden arbetar nu för att möjliggöra en ny tunnelbanelinje mellan Fridhemsplan och Älvsjö förbi Årstafältet. I granskningsförslaget ströks därför planerna på en förlängning av tvärbanan in på Årstafältet. Det utrymme för spårvägsspår som tidigare fanns på huvudgatan har tagits bort och huvudgatan har kunnat smalnas av. När det gäller förslagen till ny bebyggelse har de bearbetats vidare av byggaktörerna och byggrätterna inom kvarteren har justerats något.

Tidplan

  • Granskningen pågick 21 juni - 20 augusti 2017
  • Godkännande i stadsbyggnadsnämnden: 14 december 2017
  • Antagande i kommunfullmäktige: Början av 2021
  • Byggstart: 2024. Innan byggandet kan börja ska grundförstärkningar göras, och nya ledningar, gator med mera förberedas.

Tillbaka till startsidan för Årstafältet.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Bilden visar kvarter A, 47 bostadsrätter. Stadsutveckling i Stockholm AB med Ettelva arkitekter.
Kvarter A, 47 bostadsrätter. Stadsutveckling i Stockholm AB med Ettelva arkitekter.
Bilden visar kvarter B, sett från huvudgatan, 99 hyresrätter. Åke Sundvall Projekt AB med Kjellander + Sjöberg arkitekter.
Kvarter B, sett från huvudgatan, 99 hyresrätter. Åke Sundvall Projekt AB med Kjellander + Sjöberg arkitekter.
Bilden visar kvarter B, mot torget, 99 hyresrätter. Åke Sundvall Projekt AB med Kjellander + Sjöberg arkitekter.
Kvarter B, mot torget, 99 hyresrätter. Åke Sundvall Projekt AB med Kjellander + Sjöberg arkitekter.
Bilden visar kvarter B, 99 hyresrätter. Åke Sundvall Projekt AB med Kjellander + Sjöberg arkitekter.
Kvarter B, 99 hyresrätter. Åke Sundvall Projekt AB med Kjellander + Sjöberg arkitekter.
Bilden visar kvarter E, 275 bostadsrätter. ICA Fastigheter med Arrhov Frick arkitekter.
Kvarter E, 275 bostadsrätter. ICA Fastigheter med Arrhov Frick arkitekter.
Kvarter E med ICA-butik, 275 bostadsrätter. ICA Fastigheter med Arrhov Frick arkitekter.
Kvarter E med ICA-butik, 275 bostadsrätter. ICA Fastigheter med Arrhov Frick arkitekter.
Bilden visar en illustration över detaljplaneområdet för etapp 2.
Det streckade området är detaljplaneområdet för etapp 2.
Årstafältets olika etapper. P betyder park.
Årstafältets olika etapper. P betyder park.

Läs mer om Fokus Skärholmen

Kontakt

Helena Insulander

Projektledare, exploateringskontoret

Sara Peny

Plankonsult, stadsbyggnadskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad