Storängstorget i etapp Västra. Foto: Exploateringskontoret
Projekt Genomfört

Bostäder och förskolor i etapp Västra

Hjorthagen

Tio byggherrar har uppfört 1 250 bostäder i området och två förskolor med sammanlagt åtta avdelningar.

Projektfakta

Detaljplanen består av nio kvarter norr om Ängsbotten.

Kvarteren har byggts runt Storängstorget som ligger centralt i området. Från torget sträcker sig ett parkstråk norrut och mynnar ut vid Husarviken. I den norra delen sträcker sig ytterligare ett grönstråk, från Hjorthagsparken till Ingenjörsvillorna som ligger i Kungliga nationalstadsparken.

En ny park anläggs där ek är det dominerande trädslaget. I den östra delen finns det en friliggande förskola, och här går det också en gång- och cykelväg från Abessinien ner till området.

Två förskolor med sammanlagt åtta avdelningar finns i området. Den ena är placerad  i ett bostadskvarter, medan den andra är friliggande och ligger i mötet mellan kvarteren och Hjorthagsparken. All offentlig mark och samtliga bostäder är tillgängliga för funktionshindrade.

Tidplan

Byggstart skedde i november 2012 med första inflyttning under 2014-2017.

Byggaktör

Byggherrar är Svenska Bostäder, Primula Byggnads, Stockholmshem, Borätt, JM, ByggVesta, HSB, SKB, Einar Mattsson och Folkhem. Länkar till respektive byggaktör finns under rubriken "Byggherrar i etappen". 

Byggherrar i etappen

Bildgalleri

Innergård i Färnebofjärden. Foto: Lennart Johansson, Stadsbyggnadskontoret
Solceller i kvarteret Tresticklan. Foto: Exploateringskontoret
Gröna tak i Kvarteret Tresticklan. Foto: Exploateringskontoret
Kvarteret Muddus. Foto: Exploateringskontoret
Förskolan Fjällklockan. Foto: Lennart Johansson, Stadsbyggnadskontoret

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Vanliga frågor

Norra Djurgårdsstaden svarar på frågor om stadsutvecklingsprojektet och pågående arbeten.

Östermalms stadsdelsförvaltning

Stadsdelsförvaltningen ansvarar för en stor del av den kommunala servicen som förskolor, äldreomsorg, parkmiljö och socialtjänst. Bor du här eller tänker flytta hit är det oftast dem du har kontakt med.

Områden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad