dcsimg
Storängstorget i etapp Västra. Foto: Exploateringskontoret
Projekt Genomfört

Bostäder och förskolor i etapp västra

Hjorthagen

Tio byggherrar har uppfört 1 250 bostäder i området och två förskolor med sammanlagt åtta avdelningar.

Projektfakta

Detaljplanen består av nio kvarter norr om Ängsbotten och nedanför de höga gasklockorna i stål.

Kvarteren har byggts runt Storängstorget som ligger centralt i området. Från torget sträcker sig ett parkstråk norrut och mynnar ut vid Husarviken. I den norra delen sträcker sig ytterligare ett grönstråk, från Hjorthagsparken till Ingenjörsvillorna som ligger i Kungliga nationalstadsparken.

En ny park anläggs där ek är det dominerande trädslaget. I den östra delen finns det en friliggande förskola, och här går det också en gång- och cykelväg från Abessinien ner till området.

Två förskolor med sammanlagt åtta avdelningar finns i området. Den ena är placerad  i ett bostadskvarter, medan den andra är friliggande och ligger i mötet mellan kvarteren och Hjorthagsparken. All offentlig mark och samtliga bostäder är tillgängliga för funktionshindrade.

Tidplan

Byggstart skedde i november 2012 med första inflyttning under 2014-2017.

Byggaktör

Byggherrar är Svenska Bostäder, Primula Byggnads, Stockholmshem, Borätt, JM, ByggVesta, HSB, SKB, Einar Mattsson och Folkhem.

Byggherrar i etappen

Bildgalleri

Innergård i Färnebofjärden. Foto: Lennart Johansson, Stadsbyggnadskontoret
Solceller i kvarteret Tresticklan. Foto: Exploateringskontoret
Gröna tak i Kvarteret Tresticklan. Foto: Exploateringskontoret
Kvarteret Muddus. Foto: Exploateringskontoret
Förskolan Fjällklockan. Foto: Lennart Johansson, Stadsbyggnadskontoret

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Vanliga frågor

Norra Djurgårdsstaden svarar på frågor om stadsutvecklingsprojektet och pågående arbeten.

Jessica Dagert

Projektledare, exploateringskontoret

Områden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad