dcsimg
Planområde markerat med rosa
Projekt Planerat

Bostäder utmed Gamla Tyresövägen

Skarpnäck

Förslaget omfattar ca 500 nya bostäder i Skarpnäck (del av Skarpnäcks Gård 1:1 och Sköndal 3:1 vid kvarter Skevrodret). I förslaget ingår också att uppgradera Gamla Tyresövägen för gående och cyklister samt att utveckla Skevrodrets skog med områden för lek.

Projektfakta

Bostäder, lokaler och förskola  

Förslaget omfattar ca 500 lägenheter, lokaler samt en förskola vid Gamla Tyresövägen i Skarpnäck. I planen ingår också att uppgradera Gamla Tyresövägen för gående och cyklister samt att utveckla Skevrodrets skog med områden för lek. Inom stadens mark är tre kvarter markanvisade för hyresrätter och ett för bostadsrätter. Planområdet är cirka sex hektar stort och består av del av fastigheten Skarpnäcks gård 1:1 och Sköndal 3:1.

Projektet ingår i stadsutvecklingsområde Bagarmossen-Skarpnäck.

Ökad stadsmässighet 

Området vid Gamla Tyresövägen kommer att utvecklas med nya bostäder, service och verksamheter. Ambitionen är ökad stadsmässighet med torg, gångvägar och parker samt att bygga samman Skarpnäck och norra Sköndal. Ett prioriterat cykelpendlingsstråk längs Gamla Tyresövägen mot Stockholms centrala delar ingår också i utvecklingen.

Preliminär tidplan

  • Start-PM, 14 december 2017
  • Plansamråd kvartal 4 2019
  • Granskning, 2020
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden, 2020

Fastighetsägare

Fastigheterna Skarpnäcks gård 1:1 och Sköndal 3:1 ägs av Stockholms stad.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Frågor och svar

Kontakt

Jenny Norrman

Projektledare, Exploateringskontoret

Martin Styring

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad