dcsimg
Visionsbild av kvarter D mot ny cirkulationsplats. Illustration: Jägnefält Milton.
Projekt Planerat

Bostäder utmed Gamla Tyresövägen

Skarpnäck

Förslaget omfattar ca 480 nya bostäder i Skarpnäck (del av Skarpnäcks Gård 1:1 och Sköndal 3:1 vid kvarter Skevrodret). I förslaget ingår också att uppgradera Gamla Tyresövägen för gående och cyklister samt att utveckla Skevrodrets skog med områden för lek. Projektet var på samråd 26 november 2019-14 januari 2020.

Bilder på samrådsförslaget

Visionsbild av kvarter D mot ny cirkulationsplats. Illustration: Jägnefält Milton.
Visionsbild med hus i kvarter D, gård för kvarter C samt förskolans gavel. Illustration: Liljewall.
Kvarter A vid Gamla Tyresövägen sett från nordväst. Illustration Jägnefält Milton
Kvarter B och C vid Gamla Tyresövägen sett från nordväst. Illustration Jägnefält Milton
Bostadsgård och bebyggelse vid kvarter A och B Illustration Jägnefält Milton
Flygvy över planområdet, sett från sydväst Illustration White
Skogslekplatsen i Skevrodrets skog Illustration: White

Projektfakta

Bostäder, lokaler och förskola  

Förslaget omfattar cirka 480 lägenheter, lokaler samt en förskola med fyra avdelningar vid Gamla Tyresövägen i Skarpnäck. I planen ingår också att uppgradera Gamla Tyresövägen och Flygledargatan för gående och cyklister, utveckla Skevrodrets skog med områden för lek, samt att inkludera en skolgårdsyta för en befintlig skola. Inom projektet är tre kvarter markanvisade för hyresrätter och ett för bostadsrätter.

Planområdet består av del av fastigheten Skarpnäcks gård 1:1 och Sköndal 3:1.

Projektet ingår i stadsutvecklingsområde Bagarmossen-Skarpnäck.

Ökad stadsmässighet 

Området vid Gamla Tyresövägen  med nya bostäder, förskola, lokaler för handel och service samt en allmän park. Ambitionen är ökad stadsmässighet, där bebyggelsen ska utgöra en utvidgning av Skarpnäcks kvartersstad och bidra till att forma en ny stadsfront längs Gamla Tyresövägen och Flygledargatan, samtidigt som den anpassas till topografi och natur. 

Ett prioriterat cykelpendlingsstråk längs Gamla Tyresövägen mot Stockholms centrala delar ingår också i utvecklingen.

Utveckling av Skevrodrets skog

Skevrodrets skog utvecklas till en allmän park med nya entréer, platser och gångstråk. Utformningen av den nya parken görs med utgångspunkt i att vara varsam med den befintliga naturen. Den nya parken föreslås få flera funktioner så att området kan användas under flera årstider

Preliminär tidplan

  • Start-PM, 14 december 2017
  • Plansamråd genomfördes 26 november 2019-14 januari 2020
  • Granskning, kvartal 3 2020
  • Godkännande i stadsbyggnadsnämnden, kvartal 4 2020

Fastighetsägare

Fastigheterna Skarpnäcks gård 1:1 och Sköndal 3:1 ägs av Stockholms stad.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Frågor och svar

Kontakt

Jenny Norrman

Projektledare, Exploateringskontoret

Martin Styring

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad