• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Fem flerbostadshus och förskola vid Lingvägen

Farsta, Hökarängen

Fem flerbostadshus i kvarteret Anisen mellan Lingvägen och tunnelbanespåret. Totalt har cirka 190 lägenheter i fyra punkthus och ett lamellhus byggts.

  • Byggrätt för fem flerbostadshus samt en förskola. De fem bostadshusen har placerats mellan Lingvägen och tunnelbanespåret och förskolan på motsatt sida av Lingvägen.
  • En befintlig förskola med tillfälligt bygglov revs och förskoleplatserna ersattes av en större förskolan som medgavs i den nya detaljplanen. 
  • Lingvägen ha smalnats av och en ny cykelbana och bredare gångbanor har anlagts. En ny lekpark i anslutning till den nya förskolan har byggts.
Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat
  • Stockholms stad, genom dess exploateringskontor, ansvarade för ombyggnationen av Lingvägen.
  • Primula Byggnads AB byggde flerfamiljshusen som upplåts med hyresrätt.
  • Skolfastigheter i Stockholm AB byggde förskolan.

Projekt i Farsta

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad